Nød- og reservestrøm

Det stilles stadig større krav og forventninger til el-forsyningens tilgjengelighet og leveringssikkerhet. I situasjoner der ekstra forsyning er ønskelig eller påkrevd er det viktig å avklare om det er et nød- eller reservestrømsystem. Det ene eller andre medfører ulike krav til utforming og sikkerhet. Kurset tar utgangspunkt i relevante forskrifter, normer og standarder. Innholdet legger vekt på praktiske eksempler og oppgaveløsing.