Kundebehandling og salg

Dette kurset er for deg som skal presentere ulike valg og løsninger ovenfor kunden. Kurset fokuserer på praktiske teknikker du kan få behov for på en servicejobb, eller ved en befaring. Hvordan veilede kunden til å ta riktig valg eller til å oppgradere anlegget med tanke på elsikkerhet?

 

Relevante nettkurs

  1. ,

    Over streken? Et kurs i etikk

    Tråkker du over streken? Det er mange etiske problemstillinger du kommer opp i som arbeidsgiver og leverandør. Etiske feilvalg gjør det vanskelig å drive en god forretning og senker troverdigheten. Det er mange nyanser mellom rett og galt når det gjelder markedsføring og påvirkning, grensene er ofte uklare. Selv om en fremgangsmåte ikke er ulovlig er den ikke uten videre akseptabel ut fra etiske eller omdømmemessige hensyn.

  2. ,

    Hvordan unngå brudd på konkurranseloven

    Prosjektsamarbeid kan være nøkkelen for små og mellomstore bedrifter for å kunne delta i større anbud og prosjekter, men det er mange fallgruver og disse vil bli belyst i dette kurset. Hensikten er å gjøre det enklere for bedrifter å inngå lovlige samarbeidsformer.