Introduksjon til Eldata

Er du opptatt av lønnsomhet? Her får du en innføring i hvorfor det er viktig å ha styring på økonomitall, nøkkeltall for lønnsomhet og tidsbruk og prosjektgjennomføring.

Eldata som fagverktøy, og kurs i Eldata, setter søkelys på viktigheten av å ha kontroll, nøkkeltall ved prisberegning av mer komplekse anbuds- og tilbudsjobber innen fagområdet elektro og ekom. Eldata er verktøyet for å regne ut priser, timer og gi tilbud på elektroinstallasjonsoppdrag.

Utregningene baseres på priser fra dine leverandører, gjeldende tariffer og standarder for elektrobransjen og bygg- og anleggsbransjen.

Det er en fordel å kjenne til økonomi og nøkkeltall knyttet til å drive en lønnsom bedrift, hva forskjellige arbeidsoperasjoner i elektriske anlegg vil medføre i forbindelse med bruk av forskjellige leverandører, typer prosjekter, utstyr og medgått tid. Kjennskap til prosjektledelse, prosjektering av elektriske anlegg, akkordtariffen og landsoverenskomsten for elektrofag, de mest vanlige juridiske standarder innen bygg og anlegg og juridiske standarder for utførelse og gjennomføring av byggeprosjekter.

 

Er du ansatt i en medlemsbedrift?

Dette kurset er gratis for alle medlemmer.

Flere hundre kurs

Elflix-premium inkluderer også alle kurs i Videocation sin portefølje. Her finner du eksempelvis tema som bærekraft, markedsføring, ledelse, Excel og andre nyttige emner.