Nødstrømkilder

Dette kurset gir en innføring i de forskjellige nødstrømskildene som kan benyttes. I dag har vi flere valg av nødstrømskilder, men allikevel er det mye vi skal passe på når valget skal tas.

Nødstrømskilder har egenskaper som vi må risikovurdere I prosjekteringen, når vi setter dette inn I det elektrisk anlegg med en så viktig funksjon som det nødstrøm er.

Egenskapene I nødstrømskildene har vist seg å skape mange utfordringer når det kommer til krav som er satt I lovverk, forskrift og standarder. Valg av batterier, valg av statiske UPS’ er, eller valg av dieselaggregater med sin generator, må fungere på en så god måte at det det alltid vil være strøm der hvor det er behov for nødstrøm.

For å få til dette må vi ha den grunnleggende forståelsen av de forskjellige komponentene som kan benyttes som en nødstrømskilde.

Flere hundre kurs

Elflix-premium inkluderer også alle kurs i Videocation sin portefølje. Her finner du eksempelvis tema som bærekraft, markedsføring, ledelse, Excel og andre nyttige emner.