• Oppdatert beregningsmodell
 • Mer presis sjekk av tåleevne til skinner og kabler
 • Mer presis sjekk av bryteevne
 • Raskere metode for å finne backuptabell
 • Visning av at selektivitetstabell finnes selv om kriteriene ikke er oppfylt
 • Oppdatert F1-hjelp
 • Fanemeny over åpne anlegg
 • Lagt til rette for leverandører av trafo, generator og UPS
 • Jord- og kortslutningssikker forlegning UPS
 • Mulighet for å angi at HV-vern beskytter LV-side av HV/LV trafo
 • Erklæring om samsvar i anlegget 
 • Utvidet tekniske data for strømskinne
 • Sjekk av antall poler for vern
 • "Andre meldinger" vises nå i kursen
 • Effekttap kan nå baseres på sammenlagret strøm
 • Høyreklikkmeny i hovedkurs- og fordelingsskjema
 • Ryddet opp grensesnitt i utskriftsdialogen
 • Print direkte til papir fjernet (kun lagre som .pdf)
 • Mulighet for å angi faktisk klemmespenning i startpunkt
 • Databasetype .accdb (.mdb i versjon 6)
 • Tilgjengelig både som 32-bit og 64-bit
 • Automatisk pålogging via Windows konto