Egne dimensjoneringskriterier

Designopsjoner

 

Egne dimensjoneringskriterier

I oppstrøms nett kan det legges inn egne kriterier, kursdialogen vil gi lilla varsel og melding ved overskridelse. 

  • Maksimal belastning av kabler, settes i prosent. Vises som redusert strømføringsevne i kursdialogen, den totale strømføringevnen vises i parentes. 
  • Maksimal belastning av overstrømsvern, settes i prosent. Vises som lilla melding i kursdialogen og ved sjekk vern i listen ved overskridelse.
  • Reduksjonsfaktor Ikmin, beregne med en reduksjonsfaktor for Ikmin.
  • Velg overstrømsvern med I2 ≤ Iz, I2-verdien skal være mindre eller lik strømføringsevnen (Iz) til kabel/skinne.
  • Benytte kortslutningsutløser (sikringer ≤ 1 sek). Vernet kobler ut innen momentanverdien på I / t-kurven.
  • Velg effektbrytere på grunnlag av Ics bryteevne, velger effektbryter etter driftsbryte-/servicebryteevnen (Ics).
  • Velg MCB på grunnlag av Ics bryteevne, velger automater etter maksimal bryteevne (Ics).