Lysbue

Lysbueenergi

I Febdok beregnes hendelsesenergien iht. valgt standard fra nedtrekksmenyen IEEE 1584:2002, eller 1584:2018. 

Valget av distansen til elektroden skrives inn i mm, samme gjelder arbeidsavstanden. 

 

Konfigurasjon

I nedtrekksmenyen kan det velges mellom ulike konfigurasjoner. Det er forskjellig konfigurasjonsvalg ved de ulike beregningsstandardene.

IEEE 1584:2002
IEEE 1584:2018
IEEE 1584:2018

 

VCB - Vertikale ledere/elektroder inne i en metallboks/kapsling

VCBB - Vertikale ledere/elektroder avsluttet i en isolerende barriere inne i en metallboks/innhenging

HCB - Horisontale ledere/elektroder inne i en metallboks/kapsling

VOA - Vertikale ledere/elektroder i friluft

HOA - Horisontale ledere/elektroder i friluft

Boxed - Ledere/elektroder bokset inn i metallboks/kapsling

Open - Ledere/elektroder i friluft

 

 

Beregning

Hendelsesenergien beregnes i kalorier per kvadratcentimeter Cal / cm². 

Det beregnes hvilken hendelsesenergi som kan oppstå ved maks- og min- feilstrømmer i fordelingen. Dette gir grunnlag for minimumsavstand som må opprettholdes for å ivareta sikkerheten til arbeideren, og valg av klær ved de ulike arbeidsavstandene.

 

Oppstrømsverndata vises, det kan justeres på vernet for å få ønsket arbeidsavstand i dialogen.

Dersom det er lagt inn vern med mulighet for å justere seg selv, kan det trykkes på "Legg til spesielle hendelsesenergi innstillinger" i dialogen. Da vil du kunne lage en egen vernjustering slik at når døren på skapet/rommet åpnes, endres vernjusteringeringene.

Ved utskrift av hendelsesenergi, inkluderes begge vernjusteringene for vernet. 

Det kan hukes av for "Lysbuebeskyttelsesutstyr (lysbuevakt)", ved avhuking vil det kunne legges inn en lysbueslukketid i ms. Dersom lysbueslukketiden er raskere enn vernets utløsetid, benyttes lysbueslukketiden.