Scenario

Anleggskonfigurasjoner

Det kan legges inn konfigurasjonsbrytere i anlegget, som gjør det mulig å koble av og på brytere ved ulike konfigurasjoner / scenarier. Det kreves konfigurasjonsbrytere i anlegget for å kunne opprette en anleggskonfigurasjon / scenarie. 

 

Konfigurasjonsbryter

For å opprette en konfigurasjonsbryter / scenariobryter i anlegget, må det legges inn komponenter med identifikasjoner.
Som konfigurasjonsbrytere kan det legges inn vern (OV/KV, felles), lastskillebryter, kontaktor, CTS og UPS.

 

For å opprette en konfigurasjonsbryter på et vern (se vedlagt bilde nedenfor):

  1. Legg inn identifikasjon på vernet i anlegget som skal kunne frakobles.
  2. Velg utforming og beskyttelse i kursdialogen.
  3. Velg konfigurasjonsbryteren ifra nedtrekksmenyen under utforming og beskyttelse.
  4. Konfigurasjonsbryteren vises i navigasjonsbildet ved vernet 

 

Anleggskonfigurasjon

Kan velges enten;

  1. fra menylinjen, Nett -> Anleggskonfigurasjoner,
  2. ved hurtigtast ALT + T,
  3. eller ved å trykke på symbolet på verktøylinjen  

 

Dialogen til anleggskonfigurasjoner viser knappen "Ny konfigurasjon", trykk på denne og legg deretter inn navnet på konfigurasjonen du skal opprette.
Det kan legges inn 5 ulike konfigurasjoner i hvert anlegg.

 

I anleggskonfigurasjonen legges det inn et "Navn" på konfigurasjonen. Dersom det er flere kilder i anlegget, kan det velges hvilken kilde som skal være aktiv i den valgte konfigurasjonen.
Dersom det hukes av for "Min feilstrøm beregnes fra alle kilder", viser konfigurasjonen beregning av minste feilstrøm levert fra alle kilder. 

Kommentarfeltet kan benyttes til å beskrive konfigurasjonen og konfigurasjonen kan slettes, eller kopieres.

Listen over konfigurasjonsbrytere/-vern i anlegget, viser hvilken vern som er huket av som innkoblet i den valgte konfigurasjonen. Det står informasjon i kolonnen om identifikasjonen på bryter/vern, og hvilken fordeling vernet er plassert med kursnummer.

 

Etter at de ulike anleggskonfigurasjonene er definert og det trykkes "Ok" i dialogen. Vises konfigurasjonene øverst på verktøylinjen.

 

Anleggskonfigurasjonen viser konfigurasjonsbrytere som er utkoblet i anlegget som grået ut og ikke med i beregningen.

 

Nedtrekksmenyen for valg av anleggskonfigurasjoner viser de tilgjengelige konfigurasjonene i kursdialogen (vern, kabel, skinne, ups, transformator, generator, selektivitet, for alle lasttyper), data for fordeling og oversiktsdialogen.

 

 

CTS krever en identifikasjon for å opprettes, konfigurasjonen er selve komponenten.

 

 

For å legge inn UPS som konfigurasjonsbryter, må det legges inn separate tilførsler og det kreves en identifikasjon på selve UPSen før avhuking.