Som bygget

Dimensjoner uten begrensning

Uten begrensning er det samme som "As-buildt" / "Som bygget".

Dimensjoneringen gir deg mulighet til å lage anlegg slik som de er;

  • Vern kan fritt velges uavhengig av betjeningen, og justeringer av vern har ingen begrensning.
  • Kabler / skinner med for lav strømføringsevne kan velges.

Ved dimensjonering uten begrensning vises en gul trekant for indikasjon. Trekanten vises i navigasjonsbildet og på utskrifter.