Ladeklare bygg

Hvordan kan vi gjøre byggverk klare for lading av elbiler nå og i fremtiden? Hvilke krav stiller myndighetene? Hvordan bør ladeanlegg dimensjoneres? I dette kurset vil gi deg grunnlag for å prosjektere og dokumentere ladeklare byggverk iht kravene i TEK og NEK400.

Byggteknisk forskrift (TEK) har fått krav om at bygg skal være ladeklare. I kurset ladeklare bygg lærer du om hvilke regler som gjelder og hvordan de kan tolkes.

Du lærer om hvordan en egen delnorm i NEK400 støtter opp under kravene i TEK, og hvile krav denne stiller til prosjektering av ladeanlegg.

Kurset retter seg særlig mot elektroinstallatører og ingeniører, men kan også være nyttig for andre aktører i byggebransjen som byggherrer, arkitekter og elektrikere.

Kurset i ladeklare bygg skal gjøre deg som er prosjekterende i stand til å prosjektere gode løsninger for ladeklare bygg. Det skal også gi deg som skal samhandle med en prosjekterende i byggeprosessen kunnskapen til å stille de rette spørsmålene til den prosjekterende.

Flere hundre kurs

Elflix-premium inkluderer også alle kurs i Videocation sin portefølje. Her finner du eksempelvis tema som bærekraft, markedsføring, ledelse, Excel og andre nyttige emner.