FSE lavspenning

Arbeid med eller i nærheten av strøm utgjør potensielle risikoer for sikkerheten. For å sikre at ansatte har nødvendig kunnskap og ferdigheter for å håndtere elektriske anlegg på en trygg måte, fastsetter Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg krav til opplæring med en minimumsfrekvens på hver 12. måned.

Dette kurset er utformet for å dekke de grunnleggende teoretiske kravene som forskriften stiller.

Gjennom kurset lærer du om farene knyttet til elektrisk arbeid, sikker praksis, og hvordan du effektivt utfører oppgaver i samsvar med gjeldende regelverk.

I tre av leksjonene skal du spille deg gjennom relevante scenario.

Kurset avsluttes med en test. Kursbeviset blir tilgjengelig via MinNelfoside.

Flere hundre kurs

Elflix-premium inkluderer også alle kurs i Videocation sin portefølje. Her finner du eksempelvis tema som bærekraft, markedsføring, ledelse, Excel og andre nyttige emner.