Introduksjon i EX-områder

Introduksjon til EX-områder gir deg innsikt i hva et ex-område er, hvilke farer du må ta hensyn til og hvordan du kan redusere risiko og konsekvens dersom en uønsket hendelse kan oppstå.

Myndighetene stiller krav til dokumentert kompetanse dersom du skal utføre arbeider i EX-områder. Dette kurset gir deg innsikt i hvordan du kan tilegne deg nødvendig tilleggskompetanse, men dette kurset i seg selv er ikke nok.

Kurset passer for deg som ønsker mer innsikt i hva et EX-område er og hvorfor det er nødvendig med ekstra kompetanse når du skal arbeide i områder omfattet av de skjerpede kravene.

Flere hundre kurs

Elflix-premium inkluderer også alle kurs i Videocation sin portefølje. Her finner du eksempelvis tema som bærekraft, markedsføring, ledelse, Excel og andre nyttige emner.