Integrator app

Integrator-appen kan brukes med modulene NIK-, PBL og KS og er "webversjonen" i lomma ute der du jobber.

Muligheter:

Registrerer og behandler avvik
Appen sørger for enkel registrering og behandling av avvik. De ansatte kan rapportere avvikene straks de oppstår ved å registrere disse elektronisk på smarttelefon og nettbrett. Avviksrapporteringen overføres til Nelfo Integrator hvor avviket behandles.

Lese bedriftens prosedyrer
Ved hjelp av appen kan de ansatte lese bedriftens prosedyrer. Dette gjør at bedriften forebygger hendelser og bidrar til at jobben gjøres riktig første gang.

Gjennomføre Risikovurderinger/ SJA (Sikker-Jobb-Analyse)
Er det behov for risikovurdering, kan dette gjøres i appen. Bedriften kan dokumentere at risikovurderinger blir gjennomført. Ved registrering av avvik og risikovurdering kan du få en e-postvarsling.

Prosjekter
Benytt appen til å tildele dine ansatte roller og tilgang til prosjektdokumentasjon for effektiv gjennomføring av prosjekter. Ha alltid oppdaterte prosedyrer, sjekklister og tegninger lett tilgjengelig for alle på prosjektet.

Nyhetsvarsling, push, til brukere av Integrator-appen
Bruk appen til å melde om nyheter, i f.eks. endringer i NIK, FSE-kurs, invitasjon til sosialt samvær etc.