Om HR-modulen

HR er en av modulene i Nelfo Integrator og funksjonene er laget for å gi bedriftene verktøy for en effektiv personaloppfølging. Modulen gir deg en god oversikt i listeform og kalender, slik at du på en enkel måte kan følge opp de ansatte.

HR handler i utgangspunktet om å sette menneskene først. Solide systemer gjør at bedriften får en god støtte i det viktige personalarbeidet, nemlig ivaretakelsen av bedriftens viktigste ressurser – de ansatte.