Nelfos årskonferanse 2023

1. november, Radisson Blu Scandinavia, Holbergsplass, Oslo

Vi kårer årets solkommune

Nå kårer Nelfo årets solkommune.

Nelfo kårer årets solkommune. Nå kan du nominere kandidater til prisen.

- Solstrøm er viktig for at vi skal nå klimamålene og unngå et kraftunderskudd om noen år. Norske kommuner kan legge til rette for at det bygges solcelleanlegg på kommunal bygg, næringsbygg og privatboliger. Vi ønsker å berømme en kommune som har gjort en særlig innsats ved å kåre årets solkommune, sier Ove Guttormsen, leder for juryen som skal kåre årets solkommune.

Men du kan også bidra. Vi ønsker innspill til gode kandidater som har utmerket seg. Er det prosjekter eller kommuner som du mener fortjener å bli kalt årets solkommune kan du sende inn forslag til oss.

Slik gjør du:

Skriv litt om hvorfor du mener den kommunen du foreslår fortjener å bli med i kåringen og om det er konkrete tiltak eller prosjekter du vil løfte frem. Det vi ønsker innspill på er:

  • Kommuner hvor de satser på solceller på offentlige bygg. Både ved restaurering og nybygg.
  • Kommuner med lokale støtteordninger for solstrøm.
  • Kommuner der det er enkelt som privatperson å sette opp solceller.
  • Kommuner med klimamål.
  • Kommuner hvor offentlige prosjekter (eller hvor private prosjekter bidrar til lokal vekst) med solkraft, enten er satt i gang, utført eller planlegges i 2023

Sendt ditt forslag til erlend.lovstakken@nelfo.no