Interessegruppen for energieffektivisering

Kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg

Slik beregnes din nye nettleie

ULIKT UTSLAG: Nå har flere nettselskap informert om hvordan den nye nettleia for kundene deres blir over nyttår, og i saken nedenfor ser du eksempler på hvem som blir «vinnerne» og «taperne».

Strømmen blir dyrere for de fleste. Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef for næringspolitikk i Nelfo, har brukt anonyme måledata fra 55 forbrukere for å vise hvordan ny nettleie gir utslag i denne artikkelen.

Foreløpig har nettselskapene Elvia, Lyse, BKK Nett, Lede og Glitre samarbeidet om den nye nettleiemodellen. Energi Norge framholder at denne modellen vil brukes av flere nettselskap, slik at i alle fall 80 prosent av landets strømkunder vil få samme modell, skriver Huseierne.

Per i dag er nettleia delt inn i et fastledd som er et likt beløp hver måned for alle kunder tilknyttet samme nettselskap, samt et energiledd som er avhengig av hvor mye strøm du bruker, altså for hver kilowattime du bruker.

Fra 1. januar 2022 vil, blant annet, fastleddet endres. Da vil ditt maksimale behov for kapasitet legges til grunn, og du vil havne på ulike trinn i «effekttrappa» avhengig av hvor mye kapasitet/effekt du trengte i den timen du brukte mest strøm sist måned.

Noen belønnes, andre straffes

Noen belønnes, andre straffes

Dyrere for de fleste

Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef for næringspolitikk i Nelfo, har brukt anonyme måledata fra 55 forbrukere for å vise DinSides lesere hvordan ny nettleie gir utslag:

Illustrasjon: Nelfo
Illustrasjon: Nelfo

Som du ser, vil de fleste av disse kundene måtte betale mer i nettleie på nyåret.

Tar vi utgangspunkt i to forbrukere fra utvalget, der den ene får høyere og den andre lavere nettleie, får vi følgende oppsett:

Høyere nettleie i 2022

Nettleie-ledd Nettleie 2021 Nettleie 2022
Fastledd 2050 kroner -
Energiledd 6719 kroner -
SUM 8769 kroner -
Kapasitet trinn 1 - 0 kroner
Kapasitet trinn 2 - 2610 kroner
Kapasitet trinn 3 - 1215 kroner
Energi helg - 1231 kroner
Energi dag - 3454 kroner
Energi natt - 1018 kroner
SUM - 9527 kroner

Kunden i eksempelet over har et strømforbruk på om lag 30 894 kilowattimer fordelt på dag, natt og helg. Ut fra beregningene, vil hen få 8,6 prosent høyere nettleie i 2022.

... og lavere nettleie med ny modell

Nettleie-ledd Nettleie 2021 Nettleie 2022
Fastledd 2050 kroner -
Energiledd 2278 kroner -
SUM 4328 kroner -
Kapasitet trinn 1 - 2100 kroner
Kapasitet trinn 2 - 0 kroner
Kapasitet trinn 3 - 0 kroner
Energi helg - 409 kroner
Energi dag - 1247 kroner
Energi natt - 310 kroner
SUM - 4065 kroner

Kunden i eksempelet over har et strømforbruk på om lag 10 476 kilowattimer fordelt på dag, natt og helg. Ut fra beregningene, vil personen få 6,1 prosent lavere nettleie i 2022.

Årstid-, dag-, natt- og helg-nettleie

Men hvordan fungerer egentlig alle disse nye leddene, trappene og beregningsmåtene?

Energileddet vil fra 1. januar 2022 være lavere per kilowattime om sommeren enn vinteren, i tillegg til å variere mellom dag, natt og helg, skriver Huseierne, og utdyper:

«Dag» vi si mellom klokka 06:00 og 22:00, mens «natt» er mellom 22:00 og 06:00.

Ved å ta utgangspunkt i nettleiemodellen som vil brukes av de fleste nettselskapene på nyåret og prisene som gjelder for Elvia-kundene på Østlandet og i Innlandet, har Huseierne satt opp et søylediagram som viser nettleia ut fra årstid, ukedel og tid på døgnet:

Illustrasjon: Huseierne
Illustrasjon: Huseierne

Merk at prisene i vintermånedene januar til mars 2022 er lavere enn normalt, fordi regjeringa har foreslått å redusere elavgiften fra 15,41 øre til 8,91 øre kilowattimen i januar, februar og mars. I tillegg til elavgiften, kommer Enova-avgift på ett øre per kilowattime og moms på 25 prosent.

Vil endre strømfakturaen

Én time øker hele nettleia

Videre er det slik at fastleddet i nettleia endres til en pris som henger sammen med hvor mye strøm du har brukt. Dette måles ut fra den timen i forrige måned der du bruke mest strøm, noe som vil kalles «månedsmaks» eller «timesmaks».

I eksempelet under har Huseierne hentet ut strømforbruket for en vanlig bolig på Østlandet. Det er nest siste time i måneden (søyla helt til høyre i oransje) som har det høyeste forbruket på 10,4 kilowatt, og selv om dette er den eneste timen i måneden over ti kilowatt, dytter timen altså fastleddet opp ett trinn i trappa for neste måned:

Illustrasjon: Huseierne
Illustrasjon: Huseierne

Ny pris-trapp for nettleie

Og når du vet hva som er din «månedsmaks», kan du se i ei «effekttrapp» hva fastleddet i nettleia di blir for denne måneden.

Fra 1. januar er det den timen i foregående måned der du brukte mest strøm som avgjør hva fastleddet i nettleia blir denne måneden. Brukte du eksempelvis 17 kilowatt i én enkelttime, vil den månedsmaksen plassere deg i trinn fem i trappa, uavhengig av hvor lite du har brukt de andre dagene.

Trappesystemet vil være det samme hos de fleste nettselskap, men tallene i diagrammet under gjelder for de på Østlandet og Innlandet som er kunder hos Elvia:

Illustrasjon: Huseierne
Illustrasjon: Huseierne

- Vær kritisk

Energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseierne skriver at selv om summene i trappetrinnene er små, er det viktig å ha med seg at Elvias fastledd i dag ligger på 115 kroner per måned.

For de husholdningene som lader elbil hjemme, for eksempel, vil de fort havne på trinn fire. Det vil innebære en økning fra 115 kroner til 375 kroner, altså vil fastleddet øke med 226 prosent, påpeker hun.

Andreas Strømsheim-Aamodt i Nelfo trekker fram to grunner til hvorfor forbrukere bør være kritiske til det nye effektleddet i nettleia:

 

- Det er uforutsigbart. En husholdning har ingen mulighet til å fastslå på forhånd hva forbruket vil bli den kommende timen, det er først når timen er passert og forbruket ferdig målt de kan vite om de har passert et nytt trinn i «effekttrappa». Per i dag finnes det ingen tilgjengelig styringsteknologi som på en presis måte kan regne seg fram til framtidig forbruk, for således å optimalisere strømforbruket i husholdningen, sier han til DinSide.

- Prissignalene kommer også i konflikt med hverandre. Det ene signalet vil at du skal legge mest mulig forbruk til natt, mens det andre signalet vil at du skal jevne forbruket ut over hele døgnet. Hvis du legger mye forbruk til de billige nattetimene, kan du fort få en ny «månedsmaks», fortsetter fagsjefen.

Kilde: DinSide Dagbladet.no