Interessegruppen for energieffektivisering

Kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg

Om IEE

Interessegruppen for energieffektivisering skal bidra til å øke kunnskapen om energieffektivisering hos medlemmene og i markedet. Energieffektivisering er et viktig bidrag til den grønne omstillingen og IEEs medlemmer har kompetanse om tekniske løsninger som bidrar til å redusere energibruken i yrkesbygg.

IEE er et samarbeid mellom Nelfo og Elektroforeningen (EFO). Elektrobransjen og elektroentreprenørene har produktene og løsningene som bidrar til å nå Regjeringens mål om å redusere energibruken i bygninger med 10 TWh.

Unngå energisløsing
Elektroentreprenørene har gode løsninger for å redusere energibruken i bygninger. Tekniske anlegg må virke godt sammen for å gi funksjonelle og samkjørte bygningsinstallasjoner. Målet er å forvalte energien som brukes på en god måte og unngå energisløsing. Det er overraskende lønnsomt når en elektroinstallatør med ENØK- kompetanse gir råd om hvordan man kan redusere energibruken i bygget. Mange tiltak betaler seg tilbake i løpet av ett til to år.

Bedre kompetanse
Elektrobransjen leverer løsninger som ofte er enkle, billige og svært effektive for å få ned energiforbruket. Interessegruppen IEE har som mål å tilby sine medlemmer opplæring, slik at de kan tilby markedet de løsningene som markedet til enhver tid etterspør. IEE tilbyr tilrettelagte kurs og kompetansetiltak som strekker seg fra dagskurs til studier på teknisk fagskolenivå, og som kvalifiserer til kompetansen Energirådgiver.

Økt motivasjon i markedet
IEE skal bidra til kompetanse og kunnskap om energieffektivisering, for medlemmene og markedet. Sammen med medlemmer gjennomføre IEE markedsaktiviteter for å skape økt motivasjon i markedet for å foreta investeringer som reduserer energibruken i eksisterende bygg. Hovedmålgruppen for IEE er yrkesbygninger.

Lønnsomt for kunden og samfunnet
Energibruk i næringsbygg utgjør store kostnader for byggeiere og leietakere. Dårlige eller mangelfulle tekniske anlegg kan gi høye felleskostnader og høy husleie, enten man er vanlig leietaker eller leietaker i eget bygg. IEEs medlemsbedrifter skal kunne gi sine kunder tips og råd om hvordan de kan redusere sitt energiforbruk.

Menneskene bak IEE
Styret består av 3 representanter fra Nelfo og 3 representanter fra EFO, og består i dag av følgende personer:

  • Styreleder Thomas Liland Vik, KE Automasjon(Nelfo)
  • Jill Klausen, JM Hansen (Nelfo)
  • Glen Møller, Glamox (EFO)
  • Kjersti Røsland, Schneider Electric (EFO)
  • Jonas Henni Normann, Micro Matic (EFO) 

Administrasjonen består av Vigdis Sværen fra Nelfo og Marie Loe Halvorsen fra EFO.

IEE samarbeider med Nelfos regionapparat og lokalforeninger og kan tilby lokale kompetansetiltak. Kontakt din regionsjef eller Nelfos administrasjon.

IEE medlemsbedrifter juni 2023.pdf