Interessegruppen for energieffektivisering

Kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg

Medlemsfordeler

Som medlem i Interessegruppen for energieffektivisering får du tilgang til opplæringstiltak og nyttige verktøy som er utviklet spesielt for medlemmene i IEE. Du finner energikalkulatorer og andre nyttige verktøy samlet nedenfor. Meld deg inn i IEE og få tilgang til kalkulatorene.

Energikalkulatorer

IEE har utviklet nye lønnsomhetskalkulatorer. Disse er nyttige verktøy for å dokumentere sparepotensialet og lønnsomheten i energieffektiviseringstiltak for kunder. Kalkulatorene er tilgjengelig på nett, og du kan lagre så mange beregninger du ønsker. Beregningen kan også sendes til kunden på epost. Kalkulatorene er bare tilgjengelig for IEEs medlemmer.

Fang energityven

SJEKKLISTE FOR BEFARING

Inviter med din kunde til en befaring på kveldstid (Night walk). Bruk sjekklisten for å kartlegge hvilke systemer som er unødvendig i drift når bygget ikke brukes. I etterkant kan du legge frem forslag til mulige tiltak og bruke kalkulatoren for å sannsynliggjøre sparepotensialet.