Interessegruppen for energieffektivisering

Kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg

Hvorfor reduserer energieffektivisering strømregningen?

Fra v. Bård Ludvig Thorheim (H), Frank Jaegtnes, EFO og Tore Strandskog, Nelfo.

15. februar holdt IEE (EFO & Nelfo) webinar om energieffektivisering. Du kan se webinaret i opptak her.

Se opptak av IEE webinaret her. 

Mot 2030 forventer NVE at kraftforbruket i Norge øker mer enn kraftproduksjonen, og at kraftoverskuddet reduseres til 7 TWh. Når avstanden mellom strømproduksjonen og strømforbruket minker, blir strømprisene høyere. Det er derfor viktig å utnytte kraften vi allerede har, for at vi skal unngå flere prissmell i fremtiden. Vi må rett og slett bli flinkere på energieffektivisering. Enova valgte i forrige uke å dele nyheten om at de øker støtteordningene rettet mot energieffektivisering for private husholdninger, dette er gode tiltak, men om vi skal nå målet innen2030, må det mer til verks.

IEE (samarbeid mellom Nelfo og EFO) ønsker å øke kunnskap og bevissthet om energieffektivisering, derfor arrangerte vi et gratis webinar 15. februar. På opptaket kan du høre om hvordan energieffektivisering reduserer strømregningen. Webinaret ble åpnet av Thomas Liland Vik, styreleder i IEE, etterfulgt Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen som tok opp temaet energieffektivisering «Det glemte tiltaket, hvordan blåse liv i det?». Vi fikk besøk av Bård Ludvig Thorheim (H).

Etter panelsamtalen gikk vi videre til punkt nr. 2 på agendaen "Den nye strømregningen - hvordan påvirkes lønnsomheten i energismarte bygg". Her fikk vi besøk av Andreas Strømsheim-Aamodt fra Nelfo, Anders Lie Brenna fra Europower og Kjersti Vøllestad fra Elvia.
Vi avsluttet med en paneldebatt med alle deltakerne.

Live fra studio med Andreas Strømsheim-Aamodt, Fridtjof Okkenhaug, Kjersti Vøllestad og Anders Lie Brenna