Interessegruppen for energieffektivisering

Kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg

Energismarte Bygg 2024: Årets viktigste energikonferanse

Energismarte Bygg Konferansen arrangeres av Nelfo og EFO, med og Marie Loe Halvorsen (næringspolitisk direktør i EFO) og Vigdis Sværen (fagsjef næringspolitikk hos Nelfo) som ledere for programkomiteen. – Denne konferansen er mer aktuell og viktig enn noen gang, i en tid hvor det skjer svært mye både faglig og politisk innen energisektoren, sier de.

Hvordan mener myndighetene at vi skal frigjøre 10 TWh strøm fra bygninger og skaffe sol på hvert tak? Hvordan vil utbyggere og byggenæring selv gjøre ord til handling for at eksisterende og nye bygninger blir energismarte? Er proptech bare buzz-ord, og SD-anlegg en dinosaur?

Svarene får du under Energismarte Bygg Konferansen 6. og 7. mars på Thon Arena Hotell på Lillestrøm. Denne bør du ikke gå glipp av!

- Konferansen har blitt arrangert i mange år, men aldri har den vel vært mer aktuell enn nå, sier de to programansvarlige Marie Loe Halvorsen og Vigdis Sværen. Henholdsvis næringspolitisk direktør i EFO og fagsjef næringspolitikk hos Nelfo.

- Vi er inne i en tid hvor det skjer svært mye både politisk og faglig innen energisektoren, og det er ikke lett for den enkelte å henge med. Konferansen er en arena hvor man kan få en oppdatering og en status på hva som skjer på begge fronter, samt hva som er konsekvenser og muligheter for bransjen.

Program og påmelding finner du her.

Relevante problemstillinger

I programkomiteen, som har staket ut kursen for innholdet, sitter en rekke representanter fra bransjen som har diskutert hva som er relevante problemstillinger for elektronæringen som er relevant for hvordan vi bygger og rehabiliterer for fremtiden. .

- Der kom det tidlig opp ønsket om mer informasjon rundt kravene som stilles i lys av mer bærekraftige bygninger, men også kunnskapen i næringskjeden for å levere disse. De som planlegger, sitter ikke med detaljkunnskaper om hva som er de nyeste løsningene, det er det ofte entreprenørene og leverandørene som gjør. På konferansen blir du oppdatert på det nyeste innen teknologi, og du kan treffe utstillerne for mer informasjon.

Eller sagt med andre ord; de som har de beste løsningene, får ikke omsatt dem.

- Derfor er vi avhengig av å ha dialogen om hva som er nytt i hele verdikjeden, som vi har vektlagt i programmet.

På konferansen blir du oppdatert på det nyeste innen teknologi, og du kan treffe utstillerne for mer informasjon.

Politikk og rammebetingelser

I den politiske bolken første dagen, får deltagerne høre hva politikerne tenker og hva som er de store debattene på energifronten for tiden. I tillegg er rammebetingelsene satt på agendaen, hvor NVE, Enova og SINTEF Community er blant de inviterte.

- NVE har fått et mandat til å være koordinerende part i forhold til oppfyllelse av målene regjeringen har satt seg, mens Enova skal bidra til at dette skjer i praksis ute i byggene i form av pengestøtte til energieffektiviserende tiltak. Vi vil høre litt på hva slags type programmer de har og hvordan de følger det opp.

- SINTEF kommer nærmere inn på hvordan støttebaserte ordninger kan utløse markedet. Også det et relevant og spennende tema.

Leverer bransjen på kundens forventninger?

I bolk nummer to, er fokuset satt på hvordan verdikjeden fungerer i praksis. Det vil si hvordan byggherrene går fram i sine bestillinger med sine klima- og energieffektive ambisjoner.

- Det er mange byggherrer som snakker høyt og mye om alle disse gode og energieffektive byggene de skal bygge. Samtidig har vi en erfaring med at noe av ambisjonene ofte blir borte gjennom en entreprise- eller kontraktkjede. At ambisjonene ikke alltid står i stil til det som faktisk blir bygd. På vegne av bygg- og eiendomsbransjen, inviterer vi byggherrer, totalentreprenører og underentreprenører på tekniske fag til å si noe om hvordan de tenker for å oppfylle de ambisjonene som både byggherrene og samfunnet har, sier Vigdis.

En typisk problemstilling for elektroentreprenørene, er at det blir mange forhandlinger og mye pruting på pris i anbudsrundene.

- Og skal du senke prisen, må du ta ut noe. Da er det ofte smartness-en og de innovative løsningene som blir kastet på båten. Det er jeg sikker på er en problemstilling mange elektroentreprenører kjenner seg igjen i.

Hun understreker også viktigheten i at det offentlige går foran.

- Nå kommer jo disse «skal-kravene» til klima og miljø-vektig i offentlig anskaffelse. I hvilken grad de blir oppfylt, er noe vi kommer til å følge med på. 

Krever bredt samarbeid

Energismarte bygg handler både om energisertifiseringer og at hele bygget skal være smart, som krever veldig mye samarbeid mellom fagene, påpeker Marie.

- De første som ser for seg bygget, er arkitekter som tegner og drømmer stort. Hvordan skal vi klare å etterkomme det når det er så mange forskjellig fagpersoner som skal være involvert. Det er en krevende øvelse.

Hun trekker samtidig fram at mange av de energieffektive tiltakene gir en økonomisk gevinst.

- Selv om det koster mer å bygge, vil de være mer lønnsomme i drift. Men i regjeringens tiltaksplan om energieffektivisering som ble lansert i høst, blir det fastslått at tiltak som lønner seg, faktisk ikke gjennomføres i dag. Det er et tankekors. På Energismarte Bygg Konferansen ønsker vi å vise gode historier om tiltak som faktisk lønner seg, og hva som skal til.

- SINTEF har lagd en rapport sammen med Skanska, som sier at hvis vi skal nå målene på energieffektivisering, koster det oss rundt 18 milliarder norske kroner i året. Men om staten legger inn 4 milliarder, utløses resten privat fordi det da vil være så mange prosjekter som lønner seg. Dette er et samspill mellom det offentlige og det private næringslivet om å nå klimamålene.

Hva er løsningene?

Dag to av konferansen er satt av til å faglige løsninger innenfor områder som solenergi, energilagring og belysning (ROHS-direktivet), samt viktigheten av IT-sikkerhet som en konsekvens av stadig flere digitale løsningen i bygg.

- Deretter avsluttes med en bolk hvor vi oppsummerer litt om hvordan arbeidet med energieffektivisering har vært de siste 10 årene, samt hva vi gjør videre herfra. Programkomiteen vår sitter som ledere i sine virksomheter «med skoene på», og vi vil få et innblikk i hvordan de ser verden fra sitt ståsted.

PS: Husk at «Årets energismarte bygg 2023» skal kåres under middagen 6. mars. Her kan du nominere din favoritt.