Interessegruppen for energieffektivisering

Kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg

Nyheter

  1. Enklere deling av solstrøm gir store investeringer

    - Vi er glade for at myndighetene har lyttet til bransjen og nå gjør det enklere for de som bor i blokk å bruke solstrøm. Det vil utløse store investeringer de neste årene, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i Nelfo.

  2. RNB: Ikke kraftfullt nok

    - Satsingen på energieffektivisering i revidert nasjonalbudsjett (RNB) er ikke kraftfull nok til å demme opp for det kraftunderskuddet som venter oss, sier Tore Strandskog i Nelfo. Les mer om de viktigste budsjettsakene for vår bransje her.

  3. Tre ting elektrobransjen må følge med på

    Nelfos Teknologikonferanse: - Digitaliseringen endrer alt og endringene skjer raskt, sier Ove Guttormsen i Nelfo. Her kan du lese mer om tre viktige drivere for bransjen de neste årene.

Interessegruppen for energieffektivisering skal bidra til bærekraftige yrkesbygg med lavere energibruk. IEE bidrar med kompetanse hos medlemsbedriftene om energismarte og lønnsomme tiltak. 
Vi skal også bidra til å synliggjøre lønnsomheten som ligger i energieffektivisering for samfunnet, byggeiere og leverandører. IEE er et samarbeide mellom Nelfo og EFO.

Enkelt og lønnsomt

Energieffektivisering i næringsbygg er enkelt og lønnsomt, - for eier, leietager, leverandør og installatør.

Thomas Liland-Vik
Styreleder IEE