Interessegruppen for energieffektivisering

Kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg

Interessegruppen for energieffektivisering skal bidra til bærekraftige yrkesbygg med lavere energibruk. IEE bidrar med kompetanse hos medlemsbedriftene om energismarte og lønnsomme tiltak. 
Vi skal også bidra til å synliggjøre lønnsomheten som ligger i energieffektvisering for samfunnet, byggeiere og leverandører. IEE er et samarbeide mellom Nelfo og EFO.

Enkelt og lønnsomt

Energieffektivisering i næringsbygg er enkelt og lønnsomt, - for eier, leietager, leverandør og installatør.

Thomas Liland-Vik
Styreleder IEE