Innhold

Kurset har som målsetting at du som deltaker skal bestå eksamen.

To moduler

Kurset er delt opp i to moduler der modul 1 har varighet på 3 dager og modul 2 har varighet på 2 dager. Siste modul gjennomføres tett opp mot eksamen og fokuserer på tolkning og besvarelse.

Mellom modulene

Mellom modulene legges det vekt på at du leser på relevant regelverk og løser oppgaver, som blir gjennomgått i plenum. Du får også tilgang til et bredt utvalg av flervalgoppgaver til øving utenom samlingene.

Kommende kurs i Elektroinstallatørprøven

Andre relevante kurs

  1. Forberedelse til systemrevisjon

   Kurset omhandler systemrevisjonen fra Det lokale eltilsynet og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Kurset vil forberede deg, som installatør, til å ta imot tilsynet når de kommer på kontroll.

  2. Nye arbeidsmiljøforskrifter - 2013

   Dette kurset skal gi en oppdatering i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Kurset legger vekt på oppbygningen av HMS regelverket, hovedtrekkene i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og innholdet i de nye HMS forskriftene. Deltakeren skal også forberedes på systemrevisjonen fra DLE.

  3. HMS for arbeidsgiver (Arbeidsmiljøloven §3-5)

   HMS-opplæring for ledere og mellomledere. Dette kurset dekker kravet om HMS-opplæring for arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven §3-5. I tillegg til å dekke dette lovkravet, passer kurset også for andre ledere.

  4. Hvordan unngå brudd på konkurranseloven

   Prosjektsamarbeid kan være nøkkelen for små og mellomstore bedrifter for å kunne delta i større anbud og prosjekter, men det er mange fallgruver og disse vil bli belyst i dette kurset. Hensikten er å gjøre det enklere for bedrifter å inngå lovlige samarbeidsformer.

  5. Installatørens rolle i forhold til maskinleveranser og i modulbygg

   Kurset skal gi en oversikt over regelverket, kravet til dokumentasjon og ansvarsfordelingen innen de to ulike leveransene. Innhold: Forskrift om maskiner, Delmaskin, Samsvarserklæringer, Maskinleverandør og Installatørens rolle og ansvar

Relevante fagbøker

Relevante lover, forskrifter og normer

Flervalgstester

Benyttes som ekstra ressurs i forbindelse med kurset. Som deltaker får du tilsendt passord ca. to uker før start på kursets del 1.
Du kan gjennomføre testene så mange ganger du ønsker og alle besvarelser er anonyme.