Kurset har som målsetting at du som deltaker skal bestå eksamen.

To moduler

Kurset er delt opp i to moduler der modul 1 har varighet på 3 dager og modul 2 har varighet på 2 dager. Siste modul gjennomføres tett opp mot eksamen og fokuserer på tolkning og besvarelse.

Mellom modulene

Mellom modulene legges det vekt på at du leser på relevant regelverk og løser oppgaver, som blir gjennomgått i plenum. Du får også tilgang til et bredt utvalg av flervalgoppgaver til øving utenom samlingene.

Kommende kurs i Elektroinstallatørprøven

Andre relevante kurs

  1. , Quality Hotel Olavsgaard

    Elektrotermografi NEK 405-1

    Målgruppen er deg som skal utføre termografering i henhold til NEK 405-1. Kursinnhold: Rapportering av avvik Oversikt over anvendelsesområder for elektrotermografering Infrarød Måleteknikk Generell Håndtering av instrumenter Varme og strålingslære Bildeevalueringer Normene Bruksområder og rapportering Elektrotermografi

Relevante fagbøker

Relevante lover, forskrifter og normer