Lover, forskrifter og normer

Elsikkerhet er avgjørende for alle elinstallatører. Det krever at bedriften og de ansatte må ha oversikt over krav i normer og forskrifter knyttet til elektriske installasjoner. Nelfo hjelper sine medlemmer til å være oppdatert på gjeldende lovverk.

Lover

 

El-tilsynsloven

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Plan- og bygningsloven

Forskrifter

FEL

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

FSE

Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av elektriske anlegg. 

FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

FEU

Forskrift om elektrisk utstyr.

Normer

Nå publiseres også NEKs normer digitalt. I løpet av 2020 kommer de mest relevante forskriftene for elektrobransjen på elbok.no. NEK 400:2018 er allerede lagt ut.

Kjøp digital utgave av NEK 400:2018.

NEK 400:2018

Elektriske lavspenningsinstallasjoner. 

NEK 399:2018

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett.

NEK 439-A:2013

Tavlenormen Del A.

NEK EN 50110-1: 2013

Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.