Nelfo

Innhold

Lover, forskrifter og normer

Elsikkerhet er avgjørende for alle elinstallatører. Det krever at bedriften og de ansatte må ha oversikt over krav i normer og forskrifter knyttet til elektriske installasjoner. Nelfo hjelper sine medlemmer til å være oppdatert på gjeldende lovverk.

Lover

 

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Forskrifter

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av elektriske anlegg. 

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Forskrift om elektrisk utstyr.

Normer

Nå publiseres også NEKs normer digitalt. I løpet av 2020 kommer de mest relevante forskriftene for elektrobransjen på elbok.no. NEK 400:2018 er allerede lagt ut.

Kjøp digital utgave av NEK 400:2018.

Elektriske lavspenningsinstallasjoner. 

Tilknytningspunkt for el- og ekomnett.

Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.