Innhold - Elflix premium, medlem

 1. Kurs i smarthus

  Hvordan er det moderne smarthus? I dette kurset lærer du det tekniske grunnlaget for smarthus. Du vil også lære praktiske sider av installasjon og leveranse av smarthusinstallasjoner.

 2. FSE lavspenning

  Arbeid med eller nær strøm innebærer potensielle farer. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg pålegger opplæring med minimumsfrekvens hver 12. måned. Dette kurset dekker grunnleggende teorikrav som forskriften krever.

 3. Introduksjon i EX-områder

  I dette kurset får du en introduksjon i eksplosjonsfarlige områder. Vi går nærmere inn på hvilke områder det gjelder og hva du må være bevisst på. Myndighetene stiller krav til dokumentert kompetanse, noe vi utdyper i en egen leksjon.

 4. Solcelleanlegg for boligeiere

  Hva må du som boligeier tenke før du investerer i solcelleanlegg på huset ditt? I dette kurset lærer du det grunnleggende om teknologien og virkemåten, hvilke vurderinger du bør gjøre og hva som er avgjørende for at du skal lykkes.

 5. NEK: Standarder som byggestein i bransjen

  Norsk Elektronisk Komite er med på å sette de faglige standardene for elektrobransjen og markedet som hører til. I løpet av dette kurset blir du enda bedre kjent med NEK - og hvordan du kan bidra i arbeidet!

 6. Mobil sikkerhet med Telenor

  DNB rapporterte tidligere år om en 937% økning i svindelforsøk mot nordmenn de siste tre årene. Hvilke typer av angrep mot mobile enheter bør man som sluttbrukere kjenne til for å kunne være i stand til å identifisere disse?

 7. Ladeklare bygg

  Byggteknisk forskrift (TEK) har fått krav om at bygg skal være ladeklare. I kurset ladeklare bygg lærer du om hvilke regler som gjelder og hvordan de kan tolkes.

 8. En introduksjon til IT-Sikkerhet for ledere

  Med fokus på deg som leder, gir dette kurset en overordnet tilnærming til IT-sikkerhet og gir deg den nødvendige kunnskapen for å sette i gang viktige prosesser og etablering av robuste sikkerhetsrutiner.

 9. Verifikasjon av elektriske anlegg

  Lær om regelverket, kravene og praksis som gjelder når du skal utføre en verifikasjon av en elektrisk installasjon. Test ferdighetene dine gjennom spillsimulering i ett trygt miljø.

 10. Batteriinstallasjoner

  I dette kurset vil du lære alt du trenger å vite for å komme i gang med batteriinstallasjoner – enten du er elektroprosjekterende, rådgiver, saksbehandler, installatører eller rett og slett bare spesielt interessert.

 11. Innføring i offentlige anskaffelser

  Kurset gir deg en grunnleggende innføring i anskaffelsesregelverket fra A-Å. Hvordan bruke anskaffelsesreglene som et verktøy, hvilke regler gjelder og hva kan du gjøre? Svarene får du her.

 12. En introduksjon til IT-Sikkerhet

  Kurset omhandler viktigheten av å ha et fokus på IT-sikkehet i bedriften. Videre beskrives sikkerhetsbrister og utfordringer som kan oppstå for tjenester til sluttbruker, samt intern drift.

 13. Solcelleinstallasjoner

  I dette kurset vil du lære alt du trenger å vite for å komme i gang med solcelleinstallasjoner – enten du er rådgiver, saksbehandler, installatør eller bare spesielt interessert.

 14. NEK 400:2022, nyheter og endringer

  Dette kurset gir deg innsikt i nyhetene og endringene i NEK 400:2022. Du lærer om de generelle endringene i alle delene og vi går nærmere inn i endringer der de er omfattende.

 15. Byggeklosser i den digitale grunnmuren

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) presenterer i dette kurset en innføring i Nkoms ansvarsområder med hovedfokus på elektroniske kommunikasjonsnett.

 16. Nødstrømkilder

  Dette kurset gir en innføring i de forskjellige nødstrømskildene som kan benyttes. I dag har vi flere valg av nødstrømskilder, men allikevel er det mye vi skal passe på når valget skal tas.

 17. Solstrøm for installatører

  Ønsker du full oversikt over hva som rører seg i solcellemarkedet? I dette kurset får du svarene du trenger fra Marie Kolderup, fagsjef for elektroteknikk i Nelfo.

 18. Elsikkerhet og elektroteknikk ved elbillading

  Har du oversikt over kravene i NEK 400 ved elbillading? Dette kurset gir deg et solid innblikk i lading av elektriske biler og hvilke standarder som gjelder denne type installasjoner.

 19. Sikker installasjon av batterier

  Ønsker du å lære hvordan du installerer batterier og samtidig ivaretar elsikkerheten? I dette kurset får du informasjonen du trenger for å komme i gang.

 20. Febdok - Introduksjon

  Trenger du en grunnleggende introduksjon til Febdok og hvordan du bruker det? Eller har du kanskje brukt Febdok før, men trenger en oppfrisking? Da er dette kurset perfekt for deg.

 21. Febdok - Garasje med elbil

  I dette kurset får du innsikt I hvordan du kan utforme en garasje i Febdok. Vi starter i tilknytningsskapet på ytterveggen, går videre til fordeling i garasjen og så videre ut til hver forbrukerkurs.

 22. Velkommen som medlem i Nelfo!

  Velkommen som medlem av Nelfo! I dette kurset vil du bli bedre kjent med hvem vi er, og hva vi driver med. Vi tar deg gjennom våre avdelinger fra næringspolitikk til produktutvikling.

 23. Febdok - Kom i gang

  Dette kurset tar deg gjennom alle deler av Febdok fra første gang du installerer programmet, via utforming av en beregning og til opprettelse og bruk av maler.

 24. Febdok - Lite kontorlokale

  Dette kurset tar deg gjennom enke enkel beregning som starter i et kabelskap og går videre til en hovedfordeling med tre utgående forbrukerkurser.

 25. Lading av elektriske kjøretøy

  Hvordan bygger du trygge og effektive ladeanlegg, og hvordan kan du best legge til rette for god funksjonalitet? Alt dette – og mer – lærer du i dette kurset.

 26. Introduksjon til Eldata

  Er du opptatt av lønnsomhet? Her får du en innføring i hvorfor det er viktig å ha styring på økonomitall, nøkkeltall for lønnsomhet og tidsbruk og prosjektgjennomføring.

 27. Nelfos produkter og tjenester

  Nelfo tilbyr en rekke produkter og tjenester spesielt utviklet for medlemsbedriftene. I dette kurset får du en presentasjon av Nelfo Integrator, Febdok, Nelfosky, Elskolen – og mye mer.

 28. Elektrotermografi

  Dette kurset gir deg en god innføring i hva termografi er, hva du kan bruke det til og hva som er viktig kunnskap i forbindelse med gjennomføring av en termografikontroll.

 29. Typiske feil og mangler med DLE

  Kurset vil gi deg informasjon om hvilke typiske feil som blir funnet og hvorfor DLE mener disse oppstår og hvordan du kan sikre at du bygger sikre elektriske anlegg.

Flere hundre kurs

Elflix-premium inkluderer også alle kurs i Videocation sin portefølje. Her finner du eksempelvis tema som bærekraft, markedsføring, ledelse, Excel og andre nyttige emner.