Lisa Marie Mo kåret til Elektrokvinnen 2023

Lisa Marie Mo, Opplæringskontoret for Elektrofag i Sogn og Fjordane, vant prisen Elektrokvinnen 2023 (t.v), mens Hege Amundsen Elvestad mottok prisen Elektrobransjens Mangfoldspris 2023 på vegne av sin arbeidsplass, Berggård Amundsen. (Foto: Thea Müller, EFO).

Lisa Marie Mo fra Opplæringskontoret i Sogn og Fjordane vant prisen Elektrokvinnen 2023.

Juryen har latt seg imponere av Mo sitt arbeid med å opprette nettverket Jenter i Elektro SF. Dette nettverket inkluderer alt fra elever og faglærere, til ingeniører, fagarbeidere og daglige ledere. Aldersspennet er alt fra 16-åringer til pensjonister. Målet med dette nettverker er å gjøre elektrobransjen til en mer attraktiv bransje for kvinner. Dette gjøres gjennom et arbeid som blant annet skal ta imot nye kvinner i bransjen, og ta vare på dem som allerede er i bransjen. Poenget er å sørge for at de erfarne kvinnene blir rollemodeller for de yngre.

- Parallelt med dette samarbeider jeg også med bedriftene i området vårt, for å sørge for at kvinner får gode arbeidsforhold, sier prisvinner Lisa Marie Mo.

Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo, har sittet i juryen som har kåret Mo til Elektrokvinnen 2023:

- Jeg er imponert over den innsatsen og den jobben Mo har gjort for å få flere kvinner inn i bransjen. Dette er en bransje i rivende utvikling. Mulighetene innen elektrofagene med digitalisering, bærekraft og elektrifisering gir enorme utviklingsmuligheter. Vi trenger de beste folkene og de får vi best tak i hvis vi kan rekruttere både kvinner og menn – og ikke bare fra den mannlige halvdelen, sier Guttormsen.

Juryleder Frank Jaegtnes fra Elektroforeningen har dette å si om vinneren:

- Hun har mobilisert kvinner i mange deler av elektrobransjen, fra skolebenken til de mest erfarne. Hun har et utrøttelig engasjement, og er en rollemodell i arbeidet med å rekruttere jenter til elektrobransjen, sier Jaegtnes.

Elektrobransjens mangfoldspris

Også prisen Elektrobransjens mangfoldspris ble delt ut. Den gikk til elektrogrossisten Berggård Amundsen. Fra juryen heter det at Berggård Amundsen har vist at det lønner seg å arbeide med mangfold. De har mangfold innlemmet i strategien sin, og har jobbet med mennesker i fokus i lang tid. Deres visjon er “verdiskaping for fremtidige generasjoner”, og dette gjøres blant annet gjennom å jobbe målbevisst med mangfold.