Nelfo skifter navn til NHO Elektro

Publisert

En enstemmig generalforsamling i Nelfo vedtok å skifte navn til NHO Elektro. Rune Kolbeinsvik (t.h), leder for hovedstyret i Nelfo og Ove Guttormsen, administrerende direktør, er begge fornøyde med navneendringen.

Generalforsamlingen i Nelfo har vedtatt nytt navn. Det nye navnet er NHO Elektro.

- Dette gjør vi for å bli en tydeligere stemme for hele elektronæringen, samt at vi ved å knytte oss tettere opp til NHO-navnet tydeliggjør vår tilhørighet og styrke på en helt annen måte enn tidligere, sier Rune Kolbeinsvik, leder for NHO Elektros hovedstyre.

Skal være en felles stemme

Det var et enstemmig vedtak på generalforsamlingen 18. april som besluttet navnebyttet. På generalforsamlingen er alle styrende organer representert.

- Det er viktig for oss at alle medlemsbedriftene føler seg hjemme under NHO Elektro navnet og at vi blir en felles stemme for økt lønnsomhet og forutsigbarhet, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i NHO Elektro.

Både Kolbeinsvik og Guttormsen er enige om at det er et riktig og viktig retningsvalg som er gjort.

- Samfunnet elektrifiseres og NHO Elektros medlemmer får en stadig viktigere rolle i det grønne skiftet. Gjennom å skifte navn vil vi være en tydeligere aktør for eksisterende og nye medlemmer, sier Guttormsen.

NHO Elektro skal være en organisasjon for hele næringen, fra de som driver tradisjonell elektrovirksomhet til de som jobbet med større, digitale automasjonssystemer.

Viktig næring for det grønne skiftet

Elektronæringen spiller også en viktig rolle for at Norge skal nå klimamålene.

- Våre medlemsbedrifter er premissleverandører for det grønne skiftet. Samfunnet blir mer elektrisk og digitalt, det betyr at de tjenestene våre medlemmer leverer hver dag er nødvendige for den omstillingen vi er midt oppe i. Våre medlemmers samfunnsoppdrag skal løftes, sier Guttormsen.

Kraftsentrum

Med nytt navn skal NHO Elektro være et felles samlingspunkt for alle delene av næringen, mener Kolbeinsvik.

- Vi vil at NHO Elektro skal være et kraftsentrum for alle deler av næringen. Det betyr at vi også vil jobbe for å tiltrekke oss nye medlemsgrupper. Det vil gi oss mer tyngde når vi skal jobbe for de gode løsningene, sier Kolbeinsvik.