- Tar du ikke sikkerheten på alvor taper du

Publisert

Sikkerhet blir naturligvis tema når Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal på scenen under Nelfos Teknologikonferanse.

Hvordan skal og bør elektrobransjen forholde seg til ulike risikotrusler og sårbarhet knyttet til teknologien vi i stadig større grad tar i bruk? Det blir et tema når Roar Thon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) står på scenen under Nelfos Teknologikonferanse.

Roar Thon ble i 2012 tildelt ITAKT-prisen for sitt engasjement og evne til å formidle ID-tyveri og sikkerhet. I 2018 ble han tildelt OSPA- prisen som årets «fremragende sikkerhetsrådgiver», og er en av landets mest etterspurte foredragsholdere. Også under Nelfos teknologikonferanse, er det naturligvis cybersikkerhet som er tema, i en tid hvor risikoen for å bli rammet øker i takt med vår evne og vilje til å ta i bruk ny teknologi.

Se program og påmelding til Nelfos Teknologikonferanse 20.mars. 

- Men den øker også i takt med samfunnsutviklingen sånn generelt. Og ikke minst endring av sikkerhetspolitiske forhold, som vi er en del av, påpeker Thon.

Min bedrift er uinteressant

- Man kan dele sikkerhetsaspektet inn i flere deler. Den tradisjonelle måten å tenke på, er at de verdiene man selv har ikke er noe attraktive for andre. Du passer jo ikke på noe hemmelig!

- Nei vel, men hvordan håndterer du en situasjon dersom ingenting av det du bruker av teknologi til daglig ikke fungerer?

Thon viser til en rørleggerbedrift i Innlandet nylig, hvor nettopp det skjedde etter et dataangrep.

- Plutselig visste de ikke hvem de skulle besøke, hva de hadde på lager, hva de hadde i bestilling og hva de hadde regnet på av anbud osv. Det kostet bedriften rundt 10 millioner kroner, og ansatte måtte permitteres. Det er den virkeligheten vi må forholde oss til!

- Dette handler ikke om den enkeltstående bransje, hvor store bedriftene er, eller hvor i landet de holder til, understreker han.

Rammer kunder og samarbeidspartnere

Det andre aspektet, utover at bedriften ikke får solgt eller produsert det den skal, er at kundene dine kanskje ikke blir så fornøyde. Det er et faktum at mange virksomheter blir offer for at deres egne underentreprenører ikke tar nødvendige sikkerhetstiltak.

Man må begynne å forstå at selv den lille lokale bedriften har betydning i et globalt perspektiv, sier han.

- Det er ikke sikkert at det er deg og ditt firma de kriminelle vil ramme. Men via din server og dine mailkontoer kan det gi tilgang til andre verdier. Sørg for at du ikke utgjør en sikkerhetstrussel for dine samarbeidspartnere!

Blir et konkurransefortrinn

Thon er ikke i tvil om at de selskapene som har sikkerheten på stell vil oppnå konkurransefortrinn i tiden framover. Eller sagt på en annen måte; gir du blaffen i sikkerheten, så vil du ikke bli valgt som underleverandør og få være med i anbudsrunder.

- Sikkerhetsnivået på selskapsnivå blir mer og mer lovregulert. Men allerede nå begynner stadig flere større aktører å etterspørre dokumentasjon på sikkerhetsarbeidet hos sine leverandører. Så det er absolutt ingen grunn til å vente med å sette sikkerheten på agendaen i egen bedrift.

- Er vi for naive og blåøyde?

- Det handler nok heller om at vi har tradisjonelt vært ganske trygge i Norge. Mange forstår ikke helt konsekvensen av, og forskjellen på at vi nå tar i bruk teknologi som er tilgjengelig for alle krefter i hele verden.

Mer om hvorfor du bør ta sikkerheten på alvor, får du under konferansen!