Ser litt lysere på fremtiden

Publisert

Markedet vil ta seg opp litt de neste seks månedene, tror Nelfos medlemsbedrifter. – Tallene er sammensatte, men de viser at vi er en næring med flere ben å stå på. Det gjør oss mer robuste i nedgangstider, sier Ove Guttormsen.

Se webinar og last ned presentasjonen: Prognosesenteret om markedsutsiktene

Selv om nåsituasjonen er dårlig for mange vil markedet ta seg opp de neste seks månedene, viser tall fra siste medlemsundersøkelse. Nelfos medlemsbedrifter ser lysere på markedssituasjonen nå enn de har gjort på lenge.

Byggebransjen er fortsatt under press. Renteøkningen har ført til et kraftig fall i nyboligsalget og stopp i igangsettingen av nye boliger.

Når bedriften får spørsmål om hvordan de vurderer den generelle markedsituasjonen svarer 28 prosent at de vurderer den som dårlig. Det er en økning på tre prosentpoeng fra forrige måned.

Mer optimisme fremover

Men tallene fra siste medlemsundersøkelse fra NHO viser også at 33 prosent av Nelfo-bedriftene ser mørkt på markedet det neste halvåret. Det er en liten nedgang fra forrige halvår.

Selv om 1 av 3 venter en forverring av markedsutsiktene er det bedre enn på lenge. Ikke siden mars i fjor har tallene vært lavere. Også de som svarer at de venter en bedring i markedet er høyere nå. 11,3 prosent venter en bedring fremover. Sist gang flere var så positive til utviklingen det kommende halvåret var i mai i fjor. Da svaret 13,5 prosent det samme.

Les mer på NHO: Forbedret i mars

Bedriftene har flere ben å stå på

Elektronæringen omsetter for om lag 80 milliarder krone årlig. Av dette markedet utgjør nybygg og private boliger rundt en tiendedel, så mange elektrobedrifter har flere ben å stå på og er ikke så utsatt i nedgangstider.

- Dette viser hvor delt markedet er. Høy rente og prisstigning preger deler av elektronæringen, men det er store variasjoner. Vi ser at markedet for nybygg og hytter går ned, mens for eksempel ROT-markedet holder seg. Dessuten utgjør nybygg bare en mindre del av det totale elektromarkedet, sier Nelfo-sjef Ove Guttormsen.