Fagskoler kurs

Fagskolekurs som gir nødvendige studiepoeng

Fagskoler

Flere fagskoler har implementert EKOM i ordinær fagskoleutdanning, og man får EKOM kompetanse sammen med lavspennings kompetanse via ordinær utdanning. Ett prosjekt med integrering av EKOM i ordinær elkraftutdanning sammen med Nelfo, DSB, Nkom, Norsk Industri og Energi Norge, er gjort ved følgende fagskoler som har implementert dette i sin utdanning.

Nettstudie
For dem som allerede har elektrorelatert fagskole og trenger EKOM/ENA studiepoeng, kan studie på nett være et alternativ.