Medlemmene

Nelfo har 1 900 medlemsbedrifter med ca. 31 000 årsverk.