Vil ha Statens lånekasse for strømsparing

I en tid hvor strømprisene er rekordhøye er det ikke dumt å bruke strømmen smart. Energieffektivisering er en del av svaret på hvordan forbrukere og bedrifter skal bruke mindre strøm og redusere strømregningen.

Derfor foreslår Nelfo, sammen med Elektroforeningen og Varmepumpeforeningen en statlig ordning etter modell fra Statens lånekasse for utdanning. Tanken er at man får omgjort deler av lånet til stipend når energisparingen er oppnådd.

Bruker mer strøm

I bygg har energibruken gått feil vei i flere år. I 2015 var den på 79 TWh, mens den i fjor var steget til 82 TWh.

Store variasjoner

Det er store variasjoner fra bygg til bygg når det kommer til hva som vil være de mest effektive tiltakene for å redusere energibruken. Men en terskel for mange, særlig i privatmarkedet og bedriftene som allerede sliter med å betale høye strømregninger, er selve investeringskostnaden. For noen kan selv en varmepumpe være for mye som en engangsinvestering, selv om det lønner seg over tid. For andre er det investeringen i solcellepaneler som blir for høy.

Må legge til rette for lavere strømforbruk

Vi mener at staten må bidra til å legge til rette for at alle som vil, husholdninger og bedrifter, kan få hjelp til å gjøre tiltak for å redusere egen strømregning og bidra til å bedre den nasjonale kraftbalansen, gjennom å etablere en statlig låneordning. En slik låneordning vil dermed gi de som investerer lavere strømregning, og samfunnet som hele tjener på at vi får mer kraft tilgjengelig.

Lån blir til stipend

Vi ser for oss at det settes opp et system der man kan søke om lån til tiltak som har som formål å redusere behovet for å kjøpe energi i boliger og bygg. For at pengene skal omgjøres fra lån til stipend må søkeren dokumentere investeringer i energisparende tiltak, og at de har effekt. Hvor stor andel av lånet som ettergis, kan avgjøres av hvor stor energibesparelse som oppnås.

Dette er et vinn-vinn-tiltak. Vi får ned strømforbruket slik at vi får mer strøm til andre formål og de som benytter seg av tilbudet får lavere strømregning.