Viktig satsing på ENØK i budsjettforliket

Publisert

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV åpner for en økt satsing på energieffektivisering og solenergi. – Det er viktig å understreke at dette må være starten og ikke slutten på satsingen om vi skal nå klimamålene, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Søndag 3. desember ble regjeringspartiene og SV enige om neste års statsbudsjett. I forhandlingene har SV klart å øke satsingen på energieffektivisering og solenergi ved å bevilge 700 millioner til Enova.

- Nelfo har lenge etterspurt en mer kraftfull satsing på ENØK og solenergi. Her må vi rose SV som har greid å få regjeringen med på denne økningen. Dette er et viktig bidrag for å unngå et kraftunderskudd. Dessuten bidrar dette til å redusere strømutgiftene til både folk og bedrifter, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Andre nyheter i budsjettforliket:

  • Det settes av 120 millioner kroner til Klimasats. Dette er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.
  • Økt rammen til Husbanken med 5 milliarder kroner ekstra. Dette skal gå til studentboliger, kommunale utleieboliger, startlån og andre prioriteringer i Husbanken.

Støtteordninger via Enova:

  • 1,5 milliarder kroner punktutslipp-programmet (Industri 2050) som skal bidrar til en industri tilpasset lavutslippssamfunnet.
  • 285 millioner kroner til nullutslipp-lastebiler.
  • Ny finansieringsordning for grønne prosjekter i tidlig- og oppskaleringsfasen.