Slik kan du øke mersalget

Publisert

El-verdi er et digitalt verktøy som skal bidra til å økt lønnsomhet og salg for Nelfos medlemsbedrifter.

Les mer om El-verdis salgsverktøy for elektrobransjen.

El-verdi er et komplett modulbasert salgsverktøy tilpasset elektrobransjen. Dette får du med El-verdi:

  • Effektiv besvarelse av mindre tilbud fra kontoret
  • Montørens mersalgsverktøy ute i felt
  • Nettbutikk og netthandel for bedriftens standardforespørsler
  • Digitale nettbrosjyrer og kampanjer som er enkle å oppdatere
  • Tilvalg på nye boliger
  • Grossistintegrasjon og enkel kalkyle for mindre tilbudsforespørsler

Løsningen sikrer kvalitet i salgsarbeidet gjennom sporbarhet og gode kundeavtaler. Dessuten sparer elektrobedriften dyrebar tid og ressurser. El-verdi sikrer at kundene får rask tilbakemelding på sine prisforespørsler, og opplever at installatøren er en moderne og flink kunderådgiver.

Blir enklere å prioritere mersalg

- Selv om mersalg er lønnsomt, blir dette ofte ikke prioritert fordi det tar for lang tid. For å gjøre denne prosessen enklere har vi inngått en avtale med El-verdi, som har utviklet en digital løsning for slikt salg. Dette er et av Nelfos mange medlemstilbud. Målsettingen er økt salg og lønnsomhet for medlemsbedriftene, sier controller Amila Šehić i Nelfo.

Les mer: Dette er Nelfos medlemsfordeler 

Daglig leder Jan Gustav Nyheim i Elverdi Norge gleder seg over at Nelfo setter søkelyset på mersalg og lønnsomme, digitale verktøy for sine nesten 1 900 medlemmer.  

- Vi skal både bidra til å øke mersalget og gjøre de til enda bedre rådgivere for kundene. Eksempelvis å presentere produkter og løsninger på et nettbrett hjemme hos boligeiere gir langt bedre muligheter for mersalg. Med El-verdi kan elinstallatørene også sende tilbud elektronisk til kundene. Med å øke salgskompetansen skal vi gjøre selskapene mer konkurransedyktige. Vi gleder oss til å effektivisere hverdagen og øke lønnsomheten for enda flere elinstallatører.