Informasjon om Easee-saken

Norske myndigheter ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomført egne undersøkelser, og konkluderer 12.06.23 med at de ikke vil protestere på avgjørelsen.

I mars vedtok Elsäkerhetsverket omsetningsforbud av Easee Home og Easee Charge ladebokser i Sverige. I den forbindelse ble produktene meldt inn i Safeguard prosedyren og EØS landene fikk en frist til 15.06.23 med å protestere på den svenske avgjørelsen. Det pågår også en en rettslig behandling av saken i den svenske forvaltningsdomstolen.

Norske myndigheter følger saken nøye og avventer avgjørelse i begge sakene.

Utdrag fra Nkom sin pressemelding 12.06.23, NTB kommunikasjon:

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Marit Endresen sier de ikke har indikasjoner på at laderen er farlig i bruk. 

– DSB kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet. Dersom du har en Easee lader hjemme, kan du fortsatt bruke laderen på vanlig måte, sier Endresen.

Nkoms risikovurdering tilsier også at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak nå, men at situasjonen følges nøye. 

– Dersom det oppstår hendelser med laderne i bruk er vi veldig interessert i å få rapporter om det, sier John-Eivind Velure i Nkom.

 

Kilder til informasjon fra myndighetene:

Spørsmål og svar om Easee saken fra Nkom.

Råd fra DSB til deg som har Easee lader.

Pressemelding fra Nkom 12.06.23.