Bedriftene er godt fornøyde med Nelfo

Publisert

9 av 10 bedrifter er godt fornøyde med den jobben Nelfo gjør. Det viser årets omdømmeundersøkelse.

På spørsmål om hva totalinntrykket er av Nelfo, gir 9 av 10 medlemsbedrifter fire, fem eller seks på terningen. 

- Det er meget gledelig at bedriftene er fornøyde med den jobben vi gjør. Vi ser at disse tallene holder seg på dette nivået over flere år og det tyder på at vi gjør ting riktig og er en styrke for bedriftene. Det gir oss energi til å gjøre en enda bedre jobb fremover, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo. 

Vil være en seriøs bedrift

Disse tallene samsvarer også med en undersøkelse fra NHO. Foreløpige funn derfra hos Nelfo-bedriftene viser at det er ønsket om å bidra til et seriøst arbeidsliv og å fremstå som en seriøs bedrift som er noen av de viktigste årsakene til å være medlem av NHO og Nelfo. 

I NHOs undersøkelsen svarer bedriftene også at de synes det er viktig å være medlem av en organisasjon som kan påvirke sentrale og lokale myndigheter.

Politikk er viktig

Ser vi på tallene i Nelfos egen omdømmeundersøkelse svarer 88 prosent at de synes politisk gjennomslag er viktig og 85 prosent at de er fornøyde med Nelfos arbeid på området. 

- Å drive politisk påvirkning er et maraton. Det tar ofte mange år før gjennomslaget kommer, men ett eksempel hvor Nelfo har fått fullt gjennomslag på kort tid er på solskatt, altså hvis du har et solcelleanlegg på taket og leverer overskuddstrøm tilbake i nettet skal det skattlegges som kapitalinntekt. Det ble nylig forkastet av regjeringen etter påtrykk fra Nelfo, sier Guttormsen.

Svarene i årets undersøkelse viser også at medlemmene er jevnt over meget godt fornøyde med Nelfo på alle områder. 

- Vi er til stede for medlemmene, har en lokal forankring gjennom vårt regionapparat, klarer å fornye oss og gi relevant hjelp og støtte. At dette er jevnt over tid er noe vi setter pris på. 

Dalende oppslutning om merket

Det som peker seg mest ut i årets undersøkelse er at stadig færre medlemsbedrifter synes Nelfo-merket er viktig.  

- Vi har sett en synkende oppslutning om merket over litt nå. Jeg tror det henger sammen med at nye generasjoner kommer til og har ikke det samme forholdet til merket som tidligere. Dessuten er det få utenom oss i bransjen som kjenner betydningen av det.

Tariff og kompetanse på topp 

Vi vet at tariff og arbeidsgiverspørsmål er viktig for bedriftene. Her svarer 9 av 10 at de er fornøyde med den jobben Nelfo gjør på dette området. Det samme gjelder kurs og kompetanseutvikling. 

- Nelfo har alltid ligget i front i å tilby kurs og webinarer til våre medlemmer. De siste årene har vi også satset på strømmetjenesten Elflix som gjør kunnskap lettere tilgjengelig. Her får vi stadig flere brukere, avslutter Ove Guttormsen.