Mekling i frontfaget og byggfag

Publisert

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet og Knut E. Sunde, fung. administrerende direktør i Norsk Industri, ved kravoverlevering i forbindelse med frontfagsoppgjøret 18. mars 2024. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri.

Det ble brudd i lønnsforhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet i frontfaget og NHO Byggenæringen og Fellesforbundet i byggfag før påske. Meklingen i frontfaget starter denne uken med frist lørdag. Blir din bedrift berørt kan du laste ned betinget permitteringsvarsel og andre skjemaer her.

Les mer på NHO.no: Lønnsoppgjøret 2024

Bruddet i forhandlingene om Industrioverenskomsten og Fellesoverenskomsten for byggfag gjør at det blir mekling. Meklingsfristen for forntfaget er 6. april kl. 24.00 og fristen for byggfag er et par dager senere, og da får vi vite om det blir enighet eller streik.

Noen av våre medlemmer kan bli berørt av dette direkte eller indirekte. Det gjelder spesielt de medlemmer som er bundet av Industrioverenskomsten eller Fellesoverenskomsten for Byggfag.

Dette må bedriften gjøre for å være forberedt på streik:

Dersom du har kunder eller leverandører som er bundet av en av disse tariffavtalene, så vil din produksjon eller leveranse kunne bli påvirket av det. Du bør derfor sende ut varsel om fristforlengelse til dine kunder, leverandører eller andre.

Streik i annen bedrift kan også medføre at din produksjon blir rammet på den måten at du ikke kan sysselsette egne ansatte og må permittere. I slike tilfeller gjelder ingen varslingsfrist, men du må varsle om permitteringen så snart som mulig. Det er viktig å huske på at det også i slike tilfeller er nødvendig å drøfte permitteringen med tillitsvalgte. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste å følge med i media og på hjemmesidene til Norsk Industri og NHO Byggenæringen for nærmere info om utviklingen i meklingen.