Grip forretningsmulighetene

Publisert

Når du setter deg i hytteveggen etter en god skitur og nyter påskesolen vil jeg at du skal tenke at dette er en forretningsmulighet.

Så langt har om lag 30 000 bygg installert solcelleanlegg. Dette tallet har økt betraktelig de siste årene, men kommer til å øke enda mer fremover. Ser vi på utviklingen i resten av Europa ligger vi langt etter, men vi kommer dit – og det er her markedsmulighetene for Nelfos medlemsbedrifter ligger.

Nederland på topp

Hvis vi ser på Nederland er de det landet som har kommet lengst. Hvert år produseres 1 280 watt med solkraft per innbygger. Til sammenligning har vi i Norge installert 110 watt per innbygger. Danmark hadde 832 og Sverige 458 watt per hode. Jeg forventer at Norge vil følge etter Europa på dette området.

Må ha 220 000 solcelleanlegg 

Stortinget har satt et mål om at vi innen 2030 skal produsere 8 TWh solkraft. Det tilsvarer omtrent strømforbruket i Oslo i løpet av et år. Nelfo mener at 5,5 TWh av dette målet må komme som solkraft på bygg. Da må minimum 250 000 boliger og bygg bli kraftprodusenter de neste 6 årene.

Derfor var det et viktig arbeid vi gjorde da vi satte søkelyset på skatt på overskuddsstrøm fra private anlegg på dagsorden. I høst varslet Skatteetaten at overskuddsstrøm som blir levert til nette skal skattes som kapitalinntekt. Etter vår mening var dette, i tillegg til kutt i støtten fra Enova, nok et hinder for å bygge ut mer solkraft. Vi løftet denne saken opp på politisk nivå og for noen uker siden varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum at regjeringen dropper denne skatten. Dette er fullt gjennomslag for Nelfo og viktig for våre medlemmer.

En sunn næring

Hvis du bare leser overskriftene kan markedsutsiktene se dystre ut. Jeg skal ikke stikke under en stol at mange har utfordringer og at ting går litt tregere nå, men det som gjør elektronæringen robust er at vi har flere ben å stå på. Nedgangen er størst på nybygg og hytter. ROT-markedet holder seg rimelig bra og markedet for solceller har et stor potensial sammen med elbillading. Dette tyder på at vi er en sunn næring som kan snu oss rundt og endre oss i takt etterspørselen.

Det er dette som er styrken i elektronæringen – at vi har flere ben å stå på.

God påske og nyt varmen fra nye forretningsmuligheter.

Hilsen Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo