Nelfo

Innhold

Ny Akan-app til hjelp for arbeidslivet

Hva gjør du hvis en medarbeider kommer i bakrus eller ruset på jobb?

Svaret finner du i et helt nytt verktøy, Akan på 1 2 3, som du enkelt laster ned på akanapp.no med din mobiltelefon. Akanapp.no gir konkrete svar hvis en leder står midt i en vanskelig situasjon, for eksempel ansatt påvirket på jobb. Der vil du også finne mange gode innspill til hvordan du kan forebygge at slike situasjoner oppstår, som et viktig bidrag til et godt arbeidsmiljø i din bedrift.

Se vår korte filmsnutt her 

I følge Folkeundersøkelsen 2016 oppgir hele 25 prosent at de har møtt på jobb i bakrus i løpet av det siste året .  10 - 15 prosent av de ansatte i norske bedrifter har et risikofylt alkoholforbruk.

Bakrus og risikofylt alkoholbruk skjer på de fleste arbeidsplasser fra tid til annen. De fleste ledere har liten erfaring med denne type problematikk og er usikre på hvordan de skal håndtere slike situasjoner. Etter initiativ fra blant andre Nelfo, har Akan utviklet en app som skal fungere som en enkel verktøykasse for å avhjelpe slike situasjoner.

-Det er viktig å ha de rette verktøyene for å bygge en kultur som gjør det mulig å ta tak i bekymringer på et tidlig stadium der det senere kan vise seg å være ulike grader av avhengighetsproblematikk. Med en bedriftskultur som muliggjør åpenhet, blir det enklere å ta tak i bekymringer tidlig, sier Eirik Remo, HMS-ansvarlig i Nelfo.