Elkontroll

Nelfo elkontroll er en statuskontroll av elektriske anlegg. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander.

Skjemaer

Nelfo har utarbeidet utfyllingsskjemaer for periodisk kontroll i bolig, landbruk og enkle næringsbygg. 

Kommende kurs

  1. Webinar - Elkontroll Bolig NEK 405-2

    Kurset tar for seg å kunne foreta kontroll av eksisterende installasjon i en bolig, samt kjenne til hvilket juridisk ansvar du som kontrollerende har. Etter gjennomført kurs er du godt forberedt til å bestå eksamen, nærmere beskrevet nedenfor.