Solenergiveileder for brann- og redningsvesen

Publisert

Ved brann eller redningssituasjoner i bygninger med solcelleanlegg kreves det en annen tilnærming fra brann- og redningsvesen.

– Innsats på bygninger med solcelleanlegg krever en annen tilnærming enn vanlig elektriske installasjoner. Forskjellen ligger i at anleggene fortsatt produserer spenning selv om strømmen inn til bygningen er tatt. Merking av anlegget og informasjon er essensielt for å avklare risikoen ved å bevege seg rundt i anlegget, sier Jon-Steinar Hanstad, direktør for teknisk seksjon i Nelfo.

Les mer: Solenergiveileder for brann- og redningsvesen.

Solenergianlegg har fått en stadig større utbredelse både på eneboliger og næringsbygg i Norge de siste årene, og det forventes en ytterligere økning. Ved utgangen av 2019 har ENOVA støttet oppunder 4 000 anlegg i husholdninger og mange næringsbygg har fått solceller på taket eller integrert i fasaden. Som en følge av dette er det solenergianlegg på flere bygg hvor brannvesenet må gjøre innsats, enten mot brann eller ved redningsoppdrag.

For installatører, leverandører, brannrådgivere og byggherrer kan veilederen være nyttig for å forstå mer av hva som er viktig for et brannvesen. Forståelse for hverandres arbeid og god dialog er sentralt for å få til gode løsninger og en trygg drift.

Utfordringen er at et solenergianlegg ikke nødvendigvis skiller seg fra den øvrige fasaden på et bygg. Det er viktig at ved en brann- eller redningssituasjon er informasjon tilgjengelig, som gjør at den innsatsen som skal gjennomføres kan ha et godt informasjonsgrunnlag for de vurderinger som tas.
Veilederen er utarbeidet av Nelfo i samarbeid med Drammensregionens brannvesen IKS og Solenergiklyngen.

Les mer om solstrøm.