Ledelse: Menneskene er bedriftens viktigste ressurs

Publisert

God ledelse er avgjørende for bunnlinjen. Den teknologiske utviklingen påvirker lederstilen. Henger du med?

Etterspørselen etter elektrikere er vanligvis stor. Oppdragene hos mange elektroentreprenører står i kø og det er behov for flere ansatte. Det gjør at det er utfordrende å skaffe nok og riktig folk. Hos en elektroentreprenør er menneskene bedriftenes viktigste ressurs.

Noen gode råd for ledere i en elektroentreprenørbedrift:

  • Lederoppfølging er avgjørende for resultatet
  • La ansatte påvirke sin egen arbeidshverdag
  • Tilpass lederstil - elektrikere er kunnskapsarbeidere

Ledelse = bunnlinje

Forskning viser at hvor god lederen er som leder, er avgjørende for hvilke resultater bedriften oppnår. Dette påvirker hvor godt de ansatte presterer, sykefraværet og bedriftens turnover. Resultatet ser man på bunnlinjen. Ifølge lønnsomhetsrapporten fra Nelfo koster det bedriften 6000 kroner hver dag når en ansatt ikke er på jobb. Bedriftens forhold til sine kunder blir også påvirket av dette.

Styre sin egen arbeidshverdag

Ansatte som har muligheten til å kunne påvirke sin egen arbeidshverdag trives på jobb. Heldigvis for elektrikere er det store muligheter for dette.  Elektrikere har tradisjonelt stor innflytelse på hvordan man løser arbeidsoppgavene.  En leder som detaljstyrer vil ofte møte liten forståelse fra sine ansatte, som igjen gjør at arbeidsdagen blir mindre trivelig, og noen velger å finne seg spennende arbeidsoppgaver hos andre.

Teknologisk utvikling og lederstil

Den teknologiske utviklingen gjør at en elektriker må ha mer og mer kunnskap om det kundene ønsker. Markedet krever dette og hvis bedriften ikke henger med minster man oppdrag.

Det innebærer at lederen må tilpasse sin lederadferd til kunnskapsarbeidere. Folk som jobber i kunnskapsbedrifter trives av å ha jobber hvor de får brukt for utdannelsen sin, hvor det er personlig vekst og de oppnår gode resultater.

Det er viktig at en leder setter seg inn i kunnskapsledelse, slik at man ikke mister kvalifisert arbeidskraft. Fellestrekk ved kunnskapsmedarbeidere er at de responderer svært positivt på en god leder, men også tilsvarende negativt på en dårlig leder.

Les mer om hva ledelse har å si for arbeidsmiljøet hos Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami).