Nelfo

Innhold

Nelfo Bergen og Omegn

Nelfo Bergen og Omegn ivaretar medlemmenes interesser i vår region. En viktig grunn til medlemskap er lokal nettverksbygging og påvirkning. Fanesaker i lokalforeningen har de siste årene vært utdanning, elsikkerhet og lokal næringspolitikk.

Kommende arrangementer i din region

  1. 5. - 7. januar 2021,

    Nelfo Bergen og Omegn, Bergensinstallatørenes Servicekontor SA - Veiten 3, 5012 BERGEN

    Febdok grunnleggende

    Etter dette kurset skal du kunne bruke Febdok til å utføre beregninger og dokumentasjon av elektriske anlegg i henhold til fel og NEK 400.

  2. 27. - 28. januar 2021,

    Nelfo Bergen og Omegn, Bergensinstallatørenes Servicekontor SA - Veiten 3, 5012 BERGEN

    Febdok fordypning

    Etter dette kurset skal du kunne bruke Febdok til å utføre komplekse beregninger av elektriske anlegg i henhold til fel og NEK 400.

Kommende webinarer

  1. 25. november 2020,

    Webinar i Teams

    Batteripakken fra Nelfo

    Solceller har for lengst blitt en del av elektrobransjens hverdag, og nå er det batteriene sin tur. 25. november lanserer vi "Batteripakken fra Nelfo". Webinaret starter klokken 09:00 og er gratis for alle. Lad opp og bli med!

  2. 25. - 26. november 2020,

    Webinar i Microsoft Teams

    Solcelleinstallasjoner

    Kurset gjør deg kjent med komponentene i en solcelleinstallasjon og hva du som installatør/elektriker må være spesielt oppmerksom på. Målgruppe Rådgivere, faglig ansvarlig, saksbehandler og montører

  3. 7. desember 2020,

    Webinar i Microsoft Teams

    Webinar – Live Q&A om batteri med Nelfo

    Vi svarer på spørsmål knyttet til batteriinstallasjoner og de konkrete produktene i batteripakken fra Nelfo. Spørsmål kan sendes inn via kontaktskjema på Nelfo sine nettsider, i forkant til mk@nelfo.no, eller live under arrangementet i chatten. Opptak vil bli tilgjengelig i etterkant.

  4. 20. - 21. januar 2021,

    Webinar i Microsoft Teams

    Eldata webinar

    Kurset tar for seg kalkulasjon og prising av anbud og tilbud. Eldata gir bedre oversikt, økt kontroll og minimerer risiko.

  5. 21. januar 2021,

    Webinar i Microsoft Teams

    Webinar – Introkurs: Batterisystemer i bolig

    Kurset vil ta for seg innholdet i veilederen utgitt av Nelfo, DSB, DiBK, FFI og DRBV. Spørsmål knyttet til veilederen, som det er ønskelig at vi går gjennom under kurset, kan sendes inn via kontaktskjema på nelfo.no eller til mk@nelfo.no. Det vil også være mulig å stille spørsmål underveis.

  6. 3. februar 2021,

    Webinar i Microsoft Teams

    Webinar - Batteriinstallasjoner

    Dette kurset gjør deg i stand til å komme i gang med prosjektering av batteriinstallasjoner. Innholdet bygger videre på batteriveilederen og nettkurset. Vi fokuserer på krav i regelverk og standarder og viser noen prosjekteringseksempler med utgangspunkt i lønnsomhet og sikkerhet.

  7. 11. februar 2021,

    Webinar i Microsoft Teams

    Webinar – Dokumentasjon av batteriinstallasjoner

    Webinaret vil ta for seg Nelfo Dokumentasjon for Batteriinstallasjoner. Dokumentasjonspakken består av: Samsvarserklæring, Rapport fra risikovurdering, Rapport fra sluttkontroll, Drift-og vedlikeholdsmanual (FDV), og en veiledning til hver av disse dokumentene. Kurset vil gå gjennom bakgrunnen for dokumentasjonspakken, de vanligste avvikene, og hvordan pakken er tenkt brukt. Det vil være mulig å stille spørsmål underveis.

  8. 17. februar 2021,

    Webinar i Microsoft Teams

    Webinar - Batteriinstallasjoner

    Dette kurset gjør deg i stand til å komme i gang med prosjektering av batteriinstallasjoner. Innholdet bygger videre på batteriveilederen og nettkurset. Vi fokuserer på krav i regelverk og standarder og viser noen prosjekteringseksempler med utgangspunkt i lønnsomhet og sikkerhet.

  9. 25. februar 2021,

    Webinar i Microsoft Teams

    Webinar – Dokumentasjon av batteriinstallasjoner

    Webinaret vil ta for seg Nelfo Dokumentasjon for Batteriinstallasjoner. Dokumentasjonspakken består av: Samsvarserklæring, Rapport fra risikovurdering, Rapport fra sluttkontroll, Drift-og vedlikeholdsmanual (FDV), og en veiledning til hver av disse dokumentene. Kurset vil gå gjennom bakgrunnen for dokumentasjonspakken, de vanligste avvikene, og hvordan pakken er tenkt brukt. Det vil være mulig å stille spørsmål underveis.

  10. 17. mars 2021,

    Webinar i Microsoft Teams

    Webinar - Batteriinstallasjoner

    Dette kurset gjør deg i stand til å komme i gang med prosjektering av batteriinstallasjoner. Innholdet bygger videre på batteriveilederen og nettkurset. Vi fokuserer på krav i regelverk og standarder og viser noen prosjekteringseksempler med utgangspunkt i lønnsomhet og sikkerhet.

  11. 25. mars 2021,

    Webinar i Microsoft Teams

    Webinar – Dokumentasjon av batteriinstallasjoner

    Webinaret vil ta for seg Nelfo Dokumentasjon for Batteriinstallasjoner. Dokumentasjonspakken består av: Samsvarserklæring, Rapport fra risikovurdering, Rapport fra sluttkontroll, Drift-og vedlikeholdsmanual (FDV), og en veiledning til hver av disse dokumentene. Kurset vil gå gjennom bakgrunnen for dokumentasjonspakken, de vanligste avvikene, og hvordan pakken er tenkt brukt. Det vil være mulig å stille spørsmål underveis.

Alt om medlemskap, innmelding og fordeler.