Nelfo Buskerud

Nelfo Buskerud ivaretar medlemmenes interesser i vår region. En viktig grunn til medlemskap er lokal nettverksbygging og påvirkning. Fanesaker i lokalforeningen har de siste årene vært utdanning, elsikkerhet og lokal næringspolitikk.

Aktiviteter i din region

20 – 23. oktober

LISBOA Medlemstur
 • 31 personer reiser på fagtur til Lisboa
 • Relevante temaer diskuteres

 

Fredag 18. november

AUS kurs m/FSE og førstehjelp

Orkidehøgda 10, 3050 Mjøndalen
Foredragsholder: Frode Andersen fra AEK

 

Torsdag 24. november

Medlemsmøte HADELAND

Hadeland Gjestegård kl 1200

 • Tore Strandskog fra Nelfo S deler temaer og refleksjoner som er mest aktuelle
 • Markedssituasjonen lokalt
 • Fra lokalforeningen
 • Fra Elfob

 

Tirsdag 29. november

Medlemsmøte HALLINGDAL

Torpomoen kl 0930

 • Tore Strandskog fra Nelfo S deler temaer og refleksjoner pr. teams
 • Markedssituasjonen lokalt
 • Fra lokalforeningen
 • Fra Elfob
 • DLE har sitt julemøte med alle, fra kl 1200

 

Torsdag 1. desember

Medlemsmøte DRAMMEN

Comfort Union Brygge hotel kl 1200

 • Andreas Strømsheim-Aamodt fra Nelfo S deler temaer og refleksjoner på aktuelle
 • Besøk fra NHO Viken Oslo
 • Markedssituasjonen lokalt
 • Fra lokalforeningen
 • Fra Elfob

 

Onsdag 7. desember

Medlemsmøte MIDT FYLKET

Tyrifjord hotel kl 1200

 • Bl.a. med lokal DLE
 • Oddvin Breiteig fra Nelfo S deler temaer og refleksjoner pr Teams
 • Markedssituasjonen lokalt
 • Fra lokalforeningen
 • Fra Elfob

 

Torsdag 8. desember

Medlemsmøte RINGERIKE

Klækken hotell kl 1200

 • Bl.a. med lokal DLE
 • Vigdis Sværen fra Nelfo S deler temaer og refleksjoner på aktuelle
 • Besøk fra NHO Viken Oslo
 • Markedssituasjonen lokalt
 • Fra lokalforeningen
 • Fra Elfob

 

10. til 12. februar 2023

Generalforsamling 2023

Klasseromskurs

 1. Febdok grunnleggende

  Etter dette kurset skal du kunne bruke Febdok til å utføre beregninger og dokumentasjon av elektriske anlegg i henhold til fel og NEK 400.

 2. Febdok fordypning

  Etter dette kurset skal du kunne bruke Febdok til å utføre komplekse beregninger av elektriske anlegg i henhold til fel og NEK 400.

 3. Fra Rødboka til NEK 400:2018

  Kurset inneholder krav til elektriske installasjoner gitt i FEA (forskrift om elektriske anlegg) omtalt som «rødboka. Forskriften gjaldt fra 1963 frem til 1988. I tillegg gjennomgår vi de viktigste endringene som ble gitt i senere utgaver av forskrifter og normer frem til 2022.

 4. Prosjektledelse 1: Planlegging, styring og oppfølging

  Dette kurset gir deg god forståelse av og legger vekt på metoder og verktøy som sikrer bevisste valg for effektiv planlegging, oppfølging og styring av oppdragene. Kurset fokuserer på effektivisering i gjennomføringen, forbedret lønnsomhet, tilfredse kunder og fornøyde og produktive medarbeidere.

 5. BAS kurs

  Dette kurset legger vekt på Basens ansvar for operativ planlegging og gjennomføring av komplekse tekniske aktiviteter. Etter gjennomført kurs vil basen ha økt forståelse og kunnskap om planlegging og oppfølging av oppdrag, Økonomi og lønnsomhet, Ledelse/BAS-rollen, kvalitetssikring, HMS og kommunikasjon.

Medlemskap og fordeler

Alt om medlemskap, innmelding og fordeler.