Nelfo Buskerud

Nelfo Buskerud ivaretar medlemmenes interesser i vår region. En viktig grunn til medlemskap er lokal nettverksbygging og påvirkning. Fanesaker i lokalforeningen har de siste årene vært utdanning, elsikkerhet og lokal næringspolitikk.

Aktiviteter i din region

10. februar  

Generalforsamling
 • Kongsberg

 

22. februar

LOK og Hovedavtalen
 • Kl 10.00 – 14.30. Orkidehøgda 3
 • Gjennomgang ved Ingar Tukun, Nelfo S

 

1. mars

Medlemsmøte Buskerud, Drammen
 • Tema blir bl.a. Åpenhetsloven og en fremtid uten mulighet for Innleie
 • Får juridisk bistand fra Nelfo S her

 

21. mars

Medlemsmøte Hallingdal, Pers hotel Gol
 • Tema blir bl.a. Åpenhetsloven og en fremtid uten mulighet for Innleie
 • Får juridisk bistand fra Nelfo S her

 

30. mars

Instruktør kurs Elfob
 • For faglig leder og instruktører
 • Orkidehøgda 3, Mjøndalen – kl 0900 til kl 1200 m/Lunch

 

21.april

Generalforsamling Nelfo S
 • Radisson Plaza hotel - Oslo

 

28. april

Instruktør kurs Elfob
 • For faglig leder og instruktører
 • Klækken hotel – kl 0900 til kl 1200 m/Lunch

 

01. juni

Medlemsmøte på Buskerud Elektromesse i Mjøndalshallen.
 • Medlemsmøte kl 1200 til kl 1400
 • Elektromesse fra kl 1400 til kl 1830

2.halvår

05. september

Medlemsmøte Hallingdal
 • Alternativ dato 06.09

 

05. - 08. oktober

Medlemstur
 • Til Stresa i Italia. 

 

28. november

Medlemsmøte Hadeland
 • Vi starter kl 1200 m/lunch – sted kommer

 

30. november

Medlemsmøte Midt Fylket
 • Vi starter kl 1200 m/lunch på Tyrifjord hotel

 

05. Desember

Medlemsmøte Ringerike
 • Vi starter kl 1200 m/lunch på Klækken hotel

 

07. desember

Medlemsmøte Drammen
 • Vi starter kl 1200 m/lunch på ett hotell i sentrum

Klasseromskurs

 1. Fra Rødboka til NEK 400:2018

  Kurset inneholder krav til elektriske installasjoner gitt i FEA (forskrift om elektriske anlegg) omtalt som «rødboka. Forskriften gjaldt fra 1963 frem til 1988. I tillegg gjennomgår vi de viktigste endringene som ble gitt i senere utgaver av forskrifter og normer frem til 2022.

 2. Forskrift om maskiner (Maskindirektivet)

  Kurset er en generell gjennomgang av Forskrift om maskiner, og tilhørende norm NEK EN 60204-1. Normen setter krav til utførelsen av det elektriske anlegget på maskinen.

 3. Jordingssystemer

  Kursets mål er å avklare spørsmål og å skape forståelse for ulike prinsipper og praktiske løsninger i jordingssystemer.

 4. Fra Rødboka til NEK 400:2018

  Kurset inneholder krav til elektriske installasjoner gitt i FEA (forskrift om elektriske anlegg) omtalt som «rødboka. Forskriften gjaldt fra 1963 frem til 1988. I tillegg gjennomgår vi de viktigste endringene som ble gitt i senere utgaver av forskrifter og normer frem til 2022.

 5. Febdok grunnleggende

  Etter dette kurset skal du kunne bruke Febdok til å utføre beregninger og dokumentasjon av elektriske anlegg i henhold til fel og NEK 400.

 6. BAS kurs

  Dette kurset legger vekt på Basens ansvar for operativ planlegging og gjennomføring av komplekse tekniske aktiviteter. Etter gjennomført kurs vil basen ha økt forståelse og kunnskap om planlegging og oppfølging av oppdrag, Økonomi og lønnsomhet, Ledelse/BAS-rollen, kvalitetssikring, HMS og kommunikasjon.

Medlemskap og fordeler

Alt om medlemskap, innmelding og fordeler.