Nelfo Oslo og omegn

Nelfo Oslo og omegn ivaretar medlemmenes interesser i vår region. En viktig grunn til medlemskap er lokal nettverksbygging og påvirkning. Fanesaker i lokalforeningen har de siste årene vært utdanning, elsikkerhet og lokal næringspolitikk.

Kommende arrangementer i din region

  1. 16. august 2022,

   Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

   Grunnleggende Ex for elektropersonell

   Kurset tar utgangspunkt i relevante forskrifter, normer og direktiver. Etter endt kurs skal du kunne forutse farene ved elektriske installasjoner i Ex-områder. Kursbeviset kan brukes til å dokumentere tilleggskompetanse for å utføre installasjons- og vedlikeholdsarbeid.

  2. 22. august 2022,

   Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

   Elkontroll i praksis

   Rapportskriving som tilfredsstiller kravene i NEK405-3 elkontroll næring. Klargjøring av hva som er et elektroavvik, og hvordan avvik kan hjemles.

  3. 24. august 2022,

   Quality Hotel Grand, Kristiansund

   Solcelleinstallasjoner

   Kurset gjør deg kjent med komponentene i en solcelleinstallasjon og hva du som installatør/elektriker må være spesielt oppmerksom på. Målgruppe Rådgivere, faglig ansvarlig, saksbehandler og montører

  4. 1. september 2022,

   Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

   Forskrift om maskiner (Maskindirektivet)

   Kurset er en generell gjennomgang av Forskrift om maskiner, og tilhørende norm NEK EN 60204-1. Normen setter krav til utførelsen av det elektriske anlegget på maskinen.

  5. 6. - 7. september 2022,

   Quality hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten

   Eldata

   Kurset tar for seg kalkulasjon og prising av anbud og tilbud. Eldata gir bedre oversikt, økt kontroll og minimerer risiko.

  6. 6. - 8. september 2022,

   Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten

   Febdok grunnleggende

   Etter dette kurset skal du kunne bruke Febdok til å utføre beregninger og dokumentasjon av elektriske anlegg i henhold til fel og NEK 400.

  7. 12. - 13. september 2022,

   Quality hotel Olavsgaard, Oslo/Skjetten

   Prosjektledelse 1: Planlegging, styring og oppfølging

   Dette kurset gir deg god forståelse av og legger vekt på metoder og verktøy som sikrer bevisste valg for effektiv planlegging, oppfølging og styring av oppdragene. Kurset fokuserer på effektivisering i gjennomføringen, forbedret lønnsomhet, tilfredse kunder og fornøyde og produktive medarbeidere.

  8. 15. september 2022,

   Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

   Elkontroll i praksis

   Rapportskriving som tilfredsstiller kravene i NEK405-3 elkontroll næring. Klargjøring av hva som er et elektroavvik, og hvordan avvik kan hjemles.

  9. 27. - 28. september 2022,

   Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

   Febdok fordypning

   Etter dette kurset skal du kunne bruke Febdok til å utføre komplekse beregninger av elektriske anlegg i henhold til fel og NEK 400.

  10. Prosjektledelse 2: Økonomi og lønnsomhet

   Dette kurset legger vekt på innsikt og bevisste valg knyttet til prosjekter med pressede marginer, hektisk gjennomføring av oppdrag med vesentlige endringer underveis i oppdraget. Praktiske teknikker for hvordan du som prosjektleder kan ta vare på planlagt fortjeneste samt oppnå en tilfredsstillende lønnsomhet, eller øke lønnsomheten er gjennomgående elementer i kurset.

  11. 15. - 17. november 2022,

   Quality hotel Olavsgaard, Oslo/Skjetten

   BAS kurs

   Dette kurset legger vekt på Basens ansvar for operativ planlegging og gjennomføring av komplekse tekniske aktiviteter. Etter gjennomført kurs vil basen ha økt forståelse og kunnskap om planlegging og oppfølging av oppdrag, Økonomi og lønnsomhet, Ledelse/BAS-rollen, kvalitetssikring, HMS og kommunikasjon.

  Kommende webinarer

  1. 12. august 2022,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar - Elkontroll Bolig NEK 405-2

   Kurset tar for seg å kunne foreta kontroll av eksisterende installasjon i en bolig, samt kjenne til hvilket juridisk ansvar du som kontrollerende har. Etter gjennomført kurs er du godt forberedt til å bestå eksamen, nærmere beskrevet nedenfor.

  2. 15. - 16. august 2022,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar - Elkontroll Næring NEK 405-3

   Kurset tar for seg krav i sentrale deler av forskrifter og normer, og gjør deg best mulig egnet til å foreta en kontroll av et næringsbygg.

  3. 30. august 2022,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar - Ekom med NEK 700 for installatøren

   Kurset tar for seg Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sine krav til ekomnett, hva og når man må ha autorisasjon. Gjeldende forskrifter som autorisasjonsforskriften, EMC-forskriften, Ekom og elsikkerhetsforskriften, knyttet til slike anlegg. En gjennomgang av de viktigste kravene i NEK 700 med tanke på planlegging, installasjon og dokumentasjon (NEK 701 og 702).

  4. 20. - 21. september 2022,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar - Resertifisering Elektrotermografi NEK 405-1

   Målgruppen er deg som skal utføre termografering i henhold til NEK 405-1. Kursinnhold: Rapportering av avvik Oversikt over anvendelsesområder for elektrotermografering Infrarød Måleteknikk Generell Håndtering av instrumenter Varme og strålingslære Bildeevalueringer Normene Bruksområder og rapportering Elektrotermografi

  5. 16. - 17. november 2022,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar - Eldata

   Kurset tar for seg kalkulasjon og prising av anbud og tilbud. Eldata gir bedre oversikt, økt kontroll og minimerer risiko.

  Medlemskap og fordeler

  Alt om medlemskap, innmelding og fordeler.