Nelfo Oslo og omegn

Nelfo Oslo og omegn ivaretar medlemmenes interesser i vår region. En viktig grunn til medlemskap er lokal nettverksbygging og påvirkning. Fanesaker i lokalforeningen har de siste årene vært utdanning, elsikkerhet og lokal næringspolitikk.

Kommende arrangementer i din region

  1. 29. - 30. september 2021,

   Lily Country Club, Kløfta

   Grunnleggende Ex for elektropersonell

   Kurset tar utgangspunkt i relevante forskrifter, normer og direktiver. Etter endt kurs skal du kunne forutse farene ved elektriske installasjoner i Ex-områder. Kursbeviset kan brukes til å dokumentere tilleggskompetanse for å utføre installasjons- og vedlikeholdsarbeid.

  2. 26. - 27. oktober 2021,

   Quality Hotel Hasle Linie, Bøkkerveien 15, 0579 Oslo

   Febdok fordypning

   Etter dette kurset skal du kunne bruke Febdok til å utføre komplekse beregninger av elektriske anlegg i henhold til fel og NEK 400.

  3. 16. - 17. november 2021,

   Thon Hotel Storo

   Offentlige anskaffelser for Energientreprenører

   Et praktiske rettet seminar over to dager hvor vi har til hensikt å «guide» elektroentreprenørene gjennom en offentlig konkurranse. Regelverket skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, og samtidig sørge for at oppdragsgiveren opptrer i samsvar med grunnleggende prinsipper.

  Kommende webinarer

  1. 27. september 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar - Batteriinstallasjoner

   Dette kurset gjør deg i stand til å komme i gang med prosjektering av batteriinstallasjoner. Innholdet bygger videre på batteriveilederen og nettkurset. Vi fokuserer på krav i regelverk og standarder og viser noen prosjekteringseksempler med utgangspunkt i lønnsomhet og sikkerhet.

  2. 28. - 30. september 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar - Manuell prosjektering

   Kurset omfatter fordypning i elektrotekniske beregninger. Vi fokuserer på manuelle beregninger av elektriske lavspenningsinstallasjoner, og gjør deg i stand til å ta begrunnede valg i prosjektering og utførelse. Kurset gir et godt grunnlag for videre prosjektering med Febdok.

  3. 30. september 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar – Installasjoner for lading av elektriske kjøretøy del 1

   Kurset gir en god innføring i hvordan gode ladepunkt etableres, både i private boliger og i større ladeanlegg som i borettslag eller i bedrifter. Vi tar for oss de løsningene som finnes, hva som passer best i forskjellige situasjoner og hva regelverket (NEK400 og standarder) krever.

  4. 4. oktober 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar - Elkontroll Bolig NEK 405-2

   Kurset tar for seg å kunne foreta kontroll av eksisterende installasjon i en bolig, samt kjenne til hvilket juridisk ansvar du som kontrollerende har. Etter gjennomført kurs er du godt forberedt til å bestå eksamen, nærmere beskrevet nedenfor.

  5. 13. - 14. oktober 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar - Eldata

   Kurset tar for seg kalkulasjon og prising av anbud og tilbud. Eldata gir bedre oversikt, økt kontroll og minimerer risiko.

  6. 14. oktober 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar – Installasjoner for lading av elektriske kjøretøy del 2

   Vi ser på konkrete løsninger til ulike elbil- lade installasjoner, og drøfter dette opp mot regelverket. Fokus på gjeldende regler og standarder er gjennomgående i innholdet.

  7. 18. oktober 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar - NEK 400 for Energientreprenører

   For deg som prosjekterer eller utfører eksempelvis forsyningsanlegg eller veilys. Kurset tar utgangspunkt i fef og fel og ser nærmere på beskyttelsestiltak, valg av vern, risikovurdering og dokumentasjon. Gjennomgående er dialog med spørsmål og svar.

  8. 19. oktober 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar – Introduksjon til Febdok del 2

   Frem til situasjonen normaliserer seg vil vi i perioden fremover gjennomføre kortere webinar som et supplerende tilbud til grunnleggende og/eller fordypende klasseromskurs. Disse består av 3 del-webinarer, hvert på 4 timer (fordelt på 3 dager).

  9. Webinar - Elektriske installasjoner i medisinske områder

   Kurset tar for seg planlegging, valg av utstyr og utførelse av elektriske installasjoner i medisinske områder.

  10. 26. - 27. oktober 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar - Elkontroll Næring NEK 405-3

   Kurset tar for seg krav i sentrale deler av forskrifter og normer, og gjør deg best mulig egnet til å foreta en kontroll av et næringsbygg.

  11. 26. oktober 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar - NEK 400 (dagskurs)

   Dette kurset legger vekt på å gi innsikt og forståelse av siste versjon av NEK 400, med de endringene som trår i kraft i 2018. Krav til de ulike fordelingssystemene, krav til beskyttelse og jordingsssystemer er sentrale elementer i kurset.

  12. 1. - 4. november 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar - Elektrotermografi NEK 405-1

   Målgruppen er deg som skal utføre termografering i henhold til NEK 405-1. Kursinnhold: Rapportering av avvik Oversikt over anvendelsesområder for elektrotermografering Infrarød Måleteknikk Generell Håndtering av instrumenter Varme og strålingslære Bildeevalueringer Normene Bruksområder og rapportering Elektrotermografi

  13. 2. november 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar – Dokumentasjon av solcelleinstallasjoner

   Webinaret vil ta for seg Nelfo Dokumentasjon for Solcelleinstallasjoner. Dokumentasjonspakken består av: Samsvarserklæring, Rapport fra risikovurdering, Rapport fra sluttkontroll, Drift-og vedlikeholdsmanual (FDV), testrapport og informasjon til brannvesenet. Kurset vil gå gjennom bakgrunnen for dokumentasjonspakken, de vanligste avvikene, og hvordan pakken er tenkt brukt. Det vil være mulig å stille spørsmål underveis.

  14. 10. november 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar - Forskrift om maskiner (Maskindirektivet)

   Kurset er en generell gjennomgang av Forskrift om maskiner, og tilhørende norm NEK EN 60204-1. Normen setter krav til utførelsen av det elektriske anlegget på maskinen.

  15. 11. - 12. november 2021,

   Webinar i Microsoft Teams, Oslo

   Nød- og reservestrøm

   Varighet: 2 dager Krav i forskrifter, normer og standarder Begreper og definisjoner Ulike strømkilder (for eksempel UPS og generator) Systemoppbygging Driftscenaria Feilkilder Risikovurdering Oppgaveløsning Blir utdelt på kurset: Fel Elsikkerhet nr. 68 Deltaker må ta med: NEK 400

  16. 15. - 16. november 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Prosjektledelse 2: Økonomi og lønnsomhet

   Dette kurset legger vekt på innsikt og bevisste valg knyttet til prosjekter med pressede marginer, hektisk gjennomføring av oppdrag med vesentlige endringer underveis i oppdraget. Praktiske teknikker for hvordan du som prosjektleder kan ta vare på planlagt fortjeneste samt oppnå en tilfredsstillende lønnsomhet, eller øke lønnsomheten er gjennomgående elementer i kurset.

  17. 18. november 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar – Installasjoner for lading av elektriske kjøretøy del 2

   Vi ser på konkrete løsninger til ulike elbil- lade installasjoner, og drøfter dette opp mot regelverket. Fokus på gjeldende regler og standarder er gjennomgående i innholdet.

  18. 23. november 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar – Introduksjon til Febdok del 3

   Frem til situasjonen normaliserer seg vil vi i perioden fremover gjennomføre kortere webinar som et supplerende tilbud til grunnleggende og/eller fordypende klasseromskurs. Disse består av 3 del-webinarer, hvert på 4 timer (fordelt på 3 dager). Dette webinaret gir en innføring i programmet, men går ikke like mye i dybden som Febdok grunnleggende gjør. Det er heller ikke satt av tid til oppgaveløsning og diskusjon, men spørsmål stilt under webinaret gjennomgås i siste del.

  19. 30. november - 2. desember 2021,

   Webinar i Microsoft Teams

   Webinar BAS kurs

   Dette kurset legger vekt på Basens ansvar for operativ planlegging og gjennomføring av komplekse tekniske aktiviteter. Etter gjennomført kurs vil basen ha økt forståelse og kunnskap om planlegging og oppfølging av oppdrag, Økonomi og lønnsomhet, Ledelse/BAS-rollen, kvalitetssikring, HMS og kommunikasjon.

  Medlemskap og fordeler

  Alt om medlemskap, innmelding og fordeler.