Medlemmene

Nelfo har 1780 medlemsbedrifter med ca. 30 500 årsverk - oppdatert oktober 2020.

Ønsker du informasjon om medlemmene, send en e-post til  medlem@nelfo.no