Introduksjon til smarthus

Smarthus-veilederen er utarbeidet av Nelfo og er en innføring i smarthusteknologi. Hensikten med veilederen er å gi medlemsbedriftene generell kunnskap om smarthusteknologi. Ved å tilby en innføring på tema ønsker vi å øke interessen for og kompetanse på smarte installasjoner i boliger.

Smarthusteknologi er styring, regulering og optimering av elektrisk utstyr i hjemmet. Veilederen gir en oversikt over utstyr som normalt inngår i et smarthus. I veilederen beskrives de ulike kommunikasjonsprotokollene og hvordan man kan gå frem ved installasjon av smarthusteknologi. Veilederen går inn på hvordan man bør forholde seg til kunden for å få frem ulike krav og behov. IT-sikkerheten i et smarthus er også en del av denne veilederen. Veilederen er ment å være et springbrett til de som ønsker å begynne med smarthusteknologi.

I versjon 2 av veilederen har fokuset vært på å utdype veilederen gjennomgående. Inndelingen er den samme, men det er lagt til egne kapitler om energistyring, kablede anlegg og programmeringsmuligheter.

Veilederen er tilgjengelig i elbok.

Kjøp her.