Publikasjoner

17 resultater

Type dokument
Velg område
17 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Batterisystemer i boliger – Brann- og elsikkerhetsveileder

  «Batterisystemer i boliger – Brann- og elsikkerhetsveileder» er nå ute i 3. versjon med oppdaterte anbefalinger basert på branntesting i laboratoriene til RISE Fire Research.

 2. Brannkrav til kabler

  Dette er en beskrivelse av de kravene som stilles til kabler under CPR, byggevareforordningen, og hvordan installatørene skal forholde seg til dette.

 3. Elektriske installasjoner i bolig

  Denne veiledningen skal sørge for at forbruker får et trygt og fornuftig forhold til elektriske installasjoner i boligen sin.

 4. Hjelpeliste forskriftsendring for bolighus

  Hjelpelisten er laget for å se når normkravene ble innført. Hjelpelisten viser alle normendringer fra Feb 91 oh frem tom NEK 400:2018. Hjelpelisten er utarbeidet av Infratek elsikkerhet.

 5. Hvem kan gjøre hva i elektriske installasjoner?

  Dette utdraget fra bladet Elsikkerhet nr. 87, klargjør hvem som kan gjøre forskjellige oppgaver i egne elektriske anlegg.

 6. Høringssvar:Totalberedskapskommisjonen

  Nelfo deler kommisjonens oppfatning av at elsikkerheten griper inn i enhver sektor i samfunnet. Overordnet er det viktig at elsikkerhetsområdet defineres, finansieres og forvaltes mest mulig enhetlig og effektivt. Nelfo ber myndighetene fortsette utredningsarbeidet for ny forvaltningsmodell på elsikkerhetsområdet og effektuere ny modell snarest.

 7. Innspill til stortingsmelding om samfunnssikkerhet i en usikker verden

  Nelfo støtter den varslede gjennomgangen av forvaltningen av elsikkerhetsområdet, men har også konkrete innspill til bedre samordning av kvalifikasjonsregimer og arbeidet mot arbeidskriminalitet.

 8. Installatørens rolle ved maskinleveranser

  Denne veilederen gir en innføring i hva en maskin er og hvordan den skiller seg ut fra en installasjon. Videre beskrives grensesnittet mellom en maskin og en installasjon, samt dokumentasjonskrav.

 9. Introduksjon til smarthus

  Smarthus-veilederen er utarbeidet av Nelfo og er en innføring i smarthusteknologi. Hensikten med veilederen er å gi medlemsbedriftene generell kunnskap om smarthusteknologi. Ved å tilby en innføring på tema ønsker vi å øke interessen for og kompetanse på smarte installasjoner i boliger.

 10. Krav til brannalarmanlegg

  Denne veilederen beskriver hvilke krav som stilles de som skal prosjektere og installere brannalarmanlegg, samt hvilke tiltak som er søknadspliktige.