7 tips

til tiltak som reduserer smitte i bygninger

– også etter koronapandemien

Tekniske løsninger kan bidra til mindre smitte. Nelfos og Integras medlemsbedrifter har teknologien som reduserer smittespredning i boliger, på institusjoner, skoler og arbeidsplasser. Dette vil ikke bare hindre at koronaviruset sprer seg, men også gi beskyttelse mot vanlige virus som forkjølelse og influensa.

Å investere i smittefrie løsninger kan redde liv og redusere sykefraværet i bedriftene. Spesielt gjelder dette sykehus og omsorgsinstitusjoner. Derfor bør vi investere i fremtidens løsninger og ikke i gårsdagens teknologi, også i eksisterende bygninger.

Kontaktfrie adgangssystemer

Unngå dørhåndtak. Døren åpnes automatisk ved å holde adgangskort eller adgangsbrikker inntil leser. Nye systemer kan også gi personlig tilgang via en App på brukerens mobiltelefon.

Berøringsfri lysstyring

Automatisk styring av belysning avhengig av tilstedeværelse og tid på døgnet. Kan forhåndsinnstilles med flere lysscenarier avhengig av behov og tilpasset brukerens ønske.

Stemmestyring av belysning og varme

Smarthusløsninger som skrur av og på lys, varme, solskjerming eller annet ved kun bruk av stemmen.

Sensorer som sikrer sosial distansering

Smarthusløsninger med sensorer som teller antall personer i rom og soner, og gir varsel om det er for mange til stede. Videre kan sensorer kontrollere at avstand holdes, for eksempel i kontorlandskap eller på lesesaler.

Husk å informere dine kunder om mulighetene!