Nelfo er bekymret for varslede innstramminger i innleieregelverket

Publisert

- Vi må ikke komme dit at vi i jakten på de useriøse i arbeidslivet gjør det vanskelig for de seriøse bedriftene, advarer Tore Strandskog i Nelfo. Regjeringen har varslet at forslaget om endringer i regelverket for innleie vil være klart i midten av januar.

Fast ansettelse er, og skal være, hovedregelen i norsk arbeidsliv. Andelen innleie har ligget stabilt på mellom en og to prosent av de sysselsatte. Signalene fra regjeringen tyder på at de ønsker en betydelig innstramming i bedriftenes muligheter til å leie inn ekstra hoder og hender når det trengs.

Frykter at utenlandske aktører vil få et fortrinn

- En for sterk begrensning av regelverket for innleie vil i første rekke kunne ramme de små og mellomstore bedriftenes muligheter til å delta i prosjektmarkedet, som i sin natur går i sykluser. Vi må ikke komme dithen at vi etablerer et regelverk som kun gir fortrinn til de store og utenlandske aktørene. En slik utvikling vil svekke konkurransen i markedet, sier næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog.

Nødvendig med fleksibilitet

Det er stor uro i elektrobransjen knyttet til de varslede endringer i regelverket for innleie. Nelfo er enig i at faste ansettelser er en viktig byggestein i det norske arbeidslivet. I vår organisasjon har vi også forankret at hovedregelen skal være faste ansettelser.

- Elinstallasjonsbransjen har lang tradisjon for å ta samfunnsansvar og stille læreplasser for opplæring og rekruttering av ungdom. Det er vi med rette stolte av. Men samtidig er vi også klare på at innleie gir helt nødvendig fleksibilitet for å ta topper i markedet.

Lite som tyder på at innleien har økt

Stortinget vedtok 11. juni 2018 endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. Endringene trådte i kraft 1. januar i 2019, og med noen overgangsregler til 1. juli samme år.

- Vår erfaring er at disse regelendringen nå begynner å få effekt, og det er dessuten lite som tyder på at bruk av innleie har økt i vår bransje. Snarere tvert imot, sier Strandskog.

Dette vil også være i strid med de klare intensjonene om et forsterket partssamarbeid, som er forankret i Hurdalsplattformen, inngått mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Flere konflikter

- En for sterk begrensning av innleie vil i dagens situasjon, med blant annet høye sykefraværstall grunnet pandemien, slå ekstra sterkt ut. Det er allerede nå stor bekymring for at høye sykefraværstall, forsinkelser i leveranser og økte priser på materiell, vil øke konfliktnivået i prosjektmarkedet. I mange tilfeller er tilgangen på arbeidskraft kritisk, sier Tore Strandskog.

Arrangerer webinar 

Nelfo vil i slutten av januar arrangere et eget webinar hvor vi vil gjennomgå de foreslåtte endringer i dagens regelverk for innlei, og hvilke konsekvenser dette vil få for vår bransje. Vi vil da også gjennomgå hvilke politiske initiativ og prosesser Nelfo vil igangsette i den pågående høringsrunden.