Nå er NEK-standarden for sikkert arbeid revidert

Publisert

Les mer om hva som er nytt i NEK EN 50110-1:2023.

NEK har nå revidert standarden NEK EN 50110-1. Den beskriver arbeidsmetoder for hvordan arbeid på, eller nær ved, elektriske anlegg skal utføres på en trygg måte. Standarden beskriver også hvordan mennesker kan beskytte seg mot virkninger av kortslutninger i tavler. Andre viktige temaer i er blant annet sikkerhetsprosedyrer, risikovurdering, arbeid under spenning, kontroll og testing.

Dette er de viktigste endringene:
  • Den reviderte standarden er mer harmonisert opp mot den norske fse-forskriften. Dette fører til at utenlandske arbeidstagere lettere vil tilpasse seg retningslinjene for sikkert arbeid når de skal jobbe i Norge.
  • Standarden har definert området fra en spenningssatt del og ut til risikoavstanden som AUS-sone (arbeid under spenning). Det er også definert et område utenfor sikkerhetsavstanden som er benevnt «Utenfor nær ved området».
  • Det stilles tydeligere krav til opplæring for arbeid under spenning (AUS) ved at den skal dokumenteres.
  • Solcelle- og batterianlegg er nevnt som områder der arbeidsjording kan være nødvendig.
  • Spenningstestere må tilfredsstille standarden NEK EN 61243-3. Det betyr at alle må sjekke om de har en spenningstester som tilfredsstiller kravene.
Spenningstestere og standarden EN 61243-3

Spenningstesteren skal tilfredsstille standarden NEK EN 61243-3. Universalinstrumenter basert på egen standard er ikke godkjent som spenningstester for arbeid på frakoblet anlegg. I standarden står det at det ikke skal være mulig å gjøre feilinnstillinger, samt at den skal fungere uavhengig av batterinivå.

Nelfo anbefaler bedriftene å sjekke alle spenningstestere som er i bruk, og oppgradere til utstyr som tilfredsstiller standarden.

NEK EN 50110-1 er utarbeidet av CENELEC, som er ansvarlig for europeisk standardisering på elektroområdet. NEK-komiteen NK 128 har oversatt og tilpasset standarden for bruk i Norge.

NEK EN 50110-1 kan kjøpes i Nelfobutikken.